Έφτασε στη Ρόδο ο παραγωγός της ταινίας «Κανόνια του Ναβαρόνε»

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ “ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ” 

ΜΕΡΙΚΑΙ ΣΚΗΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΘΑ ΓΥΡΙΣΘΟΥΝ ΕΝΤΑΥΘΑ

Χθες δια του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο Αμερικανός παραγωγός κ. Φόρμαν συνοδευόμενος υπό των συνεργατών του, προκειμένου να εξεύρη καταλλήλους χώρους δια το γύρισμα της πολεμικής ταινίας “Τα κανόνια του Ναβαρόνε”. Εις την ταινία θα πρωταγωνιστούν οι διάσημοι ηθοποιοί Γκρέγκορυ Πεκ και Άντονυ Κουήν, η ιστορία δε της ταινίας έχει γραφεί υπό του διασήμου Αμερικανού συγγραφέως Άλλιστερ Μακλήν.

Ως ανεκοινώθη το σενάριον περιστρέφεται γύρω από μίαν αιφνιδιαστικήν Επίθεσιν Άγγλων, Αμερικανών και Ελλήνων κομάντος με σκοπόν να καταστρέψουν γερμανικάς βάσεις επί της νήσου Ναβαρόνε η οποία είναι μια φανταστική νήσος του Αιγαίου πλησίον των Τουρκικών ακτών. Το γύρισμα του έργου πρόκεται να κρατήση 5-6 μήνας θα δαπανηθούν δε 5 εκατομμύρια δολλάρια. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της “Κολούμπια”. Ο Άντονυ Κουήν θα υποδηθή τον ρόλον Έλληνος αξιωματικού και ο Γκρέγκορυ Πεκ Αμερικανού.

Συμφώνως προς πληροφορίας μας το έργον θα γυρισθή εις Ρόδον, Κύπρον και Γιουγκοσλαβία δεδομένου ότι η Γιουγκοσλαβία και Κύπρος δίδουν περισσοτέρας διευκολύνσεις εις τον παραγωγόν. Ο κ. Φόρμαν εις δηλώσεις του ανέφερε τα εξής: “Όλο το καλοκαίρι 1959 θα ψάχνουμε σε όλη την Ευρώπη για την ανακάλυψη γυναικών για το έργο. Η διάρκειά του θα είναι τριών ωρών, θα γυρισθή σε τεχνικολόρ - τεχνιράμα και σύστημα Τοντ Α-Ο. Πολλά συνεργεία θα γυρίσουν εξωτερικάς σκηνάς από όλην την Ελλάδα (αρχαίων χώρων και μη) αι οποίαι θα χρησιμοποιηθούν ως πρόλογος του έργου διαρκείας 15’. Το γύρισμα θα αρχίση τον Ιανουάριον του 1960.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΣΟΒΑΡΩΣ 14ΕΤΗΣ ΕΞ ΕΚΣΦΕΝΔΟΝΙΣΕΩΣ ΛΙΘΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Προχθές την 3.30 μ.μ. ο Μίγκλης Μιχαήλ ετών 14 εργαζόμενος εις το επί της οδού Τσιγάντε, εργοστάσιον πλακοποιίας του Μαλιάκα Εμμανουήλ ως μαθητευόμενος εργάτης, ετραυματίσθη συνέπεια εκσφενδονίσεως μικρού τεμαχίου λίθου εκ της εν λειτουργία ευρισκομένης μηχανής θραύσεως λίθων με αποτέλεσμα να υποστή εγκεφαλικήν διάσεισιν.

Ο παθών μετεφέρθη πάραυτα εις το Κρατικόν Νοσοκομείον όπου και νοσηλεύεται, η κατάστασίς του δε είναι μάλλον σοβαρή. Κατά την ιατροδικαστικήν έκθεσιν ούτος φέρει τραύμα εις το μέτωπον εις το τριχωτόν της κεφαλής και κάταγμα εις το ινιακόν οστούν.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Μεταδίδεται εκ Λέρου ότι ήρχισαν εκεί τα έργα κατασκευής του νέου εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου υδρεύσεως της πόλεως. Επίσης κατασκευάζεται αντλιοστάσιον εις το νέον φρέαρ εις Λακκί, το αντλούμενον δε ύδωρ θα αποστέλλεται εις την δεξαμενήν Αγίου Θεολόγου από την οποίαν θα υδρεύεται το Λακκί.

ΤΟ Γ.Ε.Σ. ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
Υπό της Διευθύνσεως Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού εκυκλοφόρησαν διαφωτιστικά έντυπα, εν σχέσει προς τους τρομακτικούς κινδύνους εκ των εγκατεσπαρμένων από της εποχής του πολέμου πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών. Δια των εντύπων συνιστάται προς τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους ιερείς, τους χωροφύλακας, τους αγροφύλακας, τους υπευθύνους των κοινοτήτων και γενικώς όλους τους κατοίκους της υπαίθρου να προβούν εις παραινέσεις και να δώσουν συμβουλές προς τους μικρούς δια να αποφεύγουν οτιδήποτε ανακαλύπτουν και ειδοποιούν αμέσως τας αρχάς. Τέλος τονίζεται ότι επιβάλλεται προσοχή, εντατικήν διαφώτισις και συνεχής προσπάθεια διά να σωθούν πολλαί ανθρώπιναι υπάρξεις.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 212 ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ
Ως ανεκοινώθη εντός των προσεχών 3 ημερών θα αφιχθούν εις Ρόδον κατά ομίλους 212 περιηγηταί εκ του εξωτερικού και της Παλαιάς Ελλάδος. Ως ανεκοινώθη θα αφιχθούν 8 εν συνόλω όμιλοι, θα παραμείνουν δε ενταύθα επί δεκαήμερον.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΙ ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Σήμερον την 9.30 πρωινήν εις το Εθνικόν Στάδιον αρχίζουν οι 14οι Πανδωδεκανησιακοί αγώνες στίβου με συμμετοχήν απάντων των Γυμνασίων του Νομού.

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
Ως ανεκοινώθη αφίκοντο εις Ρόδον δαπάναις της Εθναρχίας Κύπρου 8 συγγενείς των διαμενόντων ενταύθα Κυπρίων αγωνιστών της ΕΟΚΑ.