Διένεξη εργοληπτών δημοσίων έργων και οικοδόμων στη Ρόδο, για το ύψος των ημερομισθίων

ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΝΗΣΩΝ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου συνειργάσθη μετά των Δημάρχων Λέρου κ. Καρανικόλα, Σύμης κ. Νικητιάδη, Νισύρου κ. Γιαλούρη και Αστυπάλαιας κ. Οικονόμου, επί διαφόρων ζητημάτων των νήσων των. Επίσης ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη μετά των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων Λέρου κ. Δημητριάδη, και Κω κ. Χατζηπέτρο.

ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΘΟΥΝ ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δι’ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιηθείσης εις την Νομαρχίαν, συνιστάται η έντασις των προσπαθειών δια την συστηματικήν εκτέλεσιν των δια προσωπικής εργασίας έργων, παραλλήλως προς τα χρηματοδοτούμενα. Επίσης, δια της αυτής εγκυκλίου ζητείται η υποβολή στοιχείων δια τα εκτελεσθέντα κατά το 1958 δια προσωπικής εργασίας έργα. Εξ’ άλλου ζητείται η υποβολή ειδικών προτάσεων προς βράβευσιν δήμων και κοινοτήτων οι οποίοι δια προσωπικής εργασίας εξετέλεσαν αξιόλογα έργα.

Ο Φ.Ο.Ρ. ΘΑ ΕΚΔΡΑΜΗ ΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗΝ
Ως εγνώσθη το προσεχές Σάββατον ο Φυσιολατρικός Όμιλος Ρόδου θα πραγματοποιήση εκδρομήν εις Μεγίστην. Εις την εκδρομήν θα μετάσχουν πολυάριθμοι Ρόδιοι και ξένοι.

30 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 650.000 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ
Τριάκοντα συνεργεία της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου θα απασχοληθούν εφέτος με την καταπολέμησιν του δάκου ανά την περιφέρειαν του νομού συμφώνως προς σχετικήν ανακοίνωσιν.

Τα εν λόγω συνεργεία τα οποία οργανώθησαν ήδη υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας θα τελούν υπό την εποπτείαν 5 τομεαρχών γεωπόνων γεωργικών εφαρμογών και υπό την γενικήν εποπτείαν του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Γεωργίας κ. Ανδριωτάκη.

Η καταπολέμησις του δάκου, κατά την αυτήν ανακοίνωσιν θα αρχίση ευθύς ως εμφανισθή ούτος επί ελαιοδένδρων ως τονίζεται δε δια των συγκροτηθέντων συνεργείον θα καλυφθούν από πλευράς ψεκασμών 650.000 ελαιόδενδρα των νήσων Ρόδου, Κω και Καρπάθου

ΑΠΟ 1ης ΜΕΧΡΙ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ 2Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ
Ως ανεκοινώθη εκ του Υπουργείου Παιδείας αι εισιτήριαι εξετάσεις των μαθητών εις τας σχολάς μέσης εκπαιδεύσεως θα αρχίσουν την 1ην Ιουλίου και θα περατωθούν την 5ην του αυτού μηνός ενώ οι απορριφθέντες κατά τας εξετάσεις δύνανται να εξετασθούν και πάλιν από της 20ης έως της 25ης Σεπτεμβρίου. Εξ’ άλλου τα αποτελέσματα των εξετάσεων β’ εξαμήνου και των απολυτηρίων θα έχουν ανακοινωθή μέχρι της 10ης Ιουλίου.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
Ως ανεκοινωθη την πρωίαν της αύριον Παρασκευής θα αναχωρήσουν εκ Ρόδου εις Κω οι μαθηταί αξιωματικοί της Σχολής Εθνικής Αμύνης. Προχθές οι φιλοξενούμενοι ενταύθα αξιωματικοί εν σεμνή τελετή κατέθεσαν δάφνινον στέφανον εις τον Βωμόν της πατρίδος. Σημειωτέον ότι μεταξύ των αξιωματικών είναι και ο άλλοτε διοικητής Χωροφυλακής Ρόδου κ. Ανδριτσόπουλος.

Ωρίσθησαν τα ημερομίσθια των οικοδόμων από 1ης Ιουλίου
Χθες ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου εξεδικάσθη η διένεξις των εργοληπτών Δημ. Έργων και Οικοδόμων, εκ μέρους δε των εργαζομένων παρέστησαν οι κ.κ. Αντ. Σωτηρίου και Κ. Ροδίτης.
Το δικαστήριον, εν συνεχεία, καθώρισε τα ημερομίσθια από της 1ης Ιουλίου ως εξής: Τεχνίται εν γένει 82 δρχ. εργάται ειδικευόμενοι 68 δρχ., εργάται ανειδίκευται 56 δρχ., εργάται οδοποιίας - ασφαλτοστρώσεων 66 δρχ. και εργάται μπετόν αρμέ κλπ, 66 δρχ.