Ποιοι αιμοδότες της Ρόδου τιμήθηκαν με μετάλλια και σήματα του Ερυθρού Σταυρού

ETEΛΕΣΘΗ ΧΘΕΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Χθες από της πρωίας άπαντα τα δημόσια γραφεία και καταστήματα της πόλεως είχαν σημαιοστολισθή, επί τη ονομαστική εορτή της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως των Ελλήνων Παύλου.

Την 10:30 πρωινήν επί τη εορτή εις τον Ιερόν ναόν του Ευαγγελισμού ετελέσθη Δοξολογία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου, συμπαραστατούντος υπό σύμπαντος του ιερού κλήρου της πόλεως.

Εις την Δοξολογίαν παρέστησαν ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου, οι παρεπιδημούντες βουλευταί, ο σοφολογιώτατος Μουφτής Ρόδου, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελεύς Εφετών Δωδεκανήσου, ο δημαρχών μετά του δημοτικού συμβουλίου ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής, ο πρόεδρος και ο εισαγγελεύς πρωτοδικών, άπασαι αι πολιτικαί δικαστικαί και στρατιωτικαί αρχαί, οι πρόεδροι οργανώσεων συλλόγων, ενώσεων και σωματείων και άλλοι επίσημοι, ως και πλήθος κόσμου. Μετά την Δοξολογίαν ο κ. Νομάρχης εδέχθη τα συγχαρητήρια των αρχών και των πολιτών εις την αίθουσαν τελετών της Νομαρχίας.

ΠΟΙΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΑΙ ΕΤΙΜΗΘΗΣΑΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.
Παρουσία των αρχών και πλήθους κόσμου εγένετο προχθές  την 11ην πρωινήν εις το Δημοτικόν Θέατρον, ο εορτασμός της 100ετίας από της ιδρύσεως του Ερυθρού Σταυρού. Κατά τον εορτασμόν, απενεμήθησαν και διάφοροι τιμητικαί διακρίσεις εις υπερπεντήκοντα εθελοντάς αιμοδότας της Ρόδου.

Οι τιμηθέντες αιμοδόται είναι οι: Βασίλειος Κιττώφ μετάλλιον μετ’ αστερίσκου, Δημήτριος Ρωσσέτος μετάλλιον, Ηλίας Χαρλαύτης, Ιωάννης Ζαΐρης, Κωνσταντίνος Αθανασάκης, Νέστωρ Οικονόμου, Τηλέμαχος Μελάς, Νικήτας Αντωνιάδης, Νικόλαος Μαλωίνας και Μιχαήλ Βεργωτής, σήμα μετά δύο αστερίσκων, Ιωάννης Ανδρεαδάκης, Μαρία Γένη, Παπανικόλαος Χατζόγλου, Χαρίκλεια Καλλιδόνη, Αντώνιος Γκίκας, Γεώργιος Λενιού, Στέφανος Χατζηαντωνίου, Ίων Λαμπριανός, Σοφία Καμπούρη, Γεώργιος Κανάκης, Γεώργιος Λεβέντης, Φωτεινή Παπαδοπούλου, Θεόδωρος Ανδρουλλάκης, Ιωάννης Κουλιανός, Παρασκευάς Κουφού, Ανδρέας Κυπραίος, Ελένη Μερκουρίου, Δημήτριος Παπαθεοδώρου, Παναγιώτης Παπαντωνίου, Μαρία Μαριά, Απόστολος Θωμάς, Θεόδωρος Μαΐλης, Πηνελόπη Κωστάκου, Νικόλαος Τσαγκάρης, Αναστάσιος Γιαρενάκης, Εμμανουήλ Λέκκας, Σωτήριος Αντωνιάδης, Νικόλαος Μαγριπλής, Παπαεμμανουήλ Οικονομίδης, Νικόλαος Παπαφίγκος, Χαρίκλεια Στεργενάκη, Αναστάσιος Μοΐρος και Στέφανος Λουκάς, σήμα με ένα αστερίσκον και τέλος, οι Αναστάσιος Πανάγος, Θωμάς Βεργωτής, Μιχαήλ Πιστολας, Σταύρος Βουτσέλης, Στέφανος Φραντζής, Βασίλειος Θέμελης, Μαρδουλά Χακιά, Εμμανουήλ Μπιλλιάς, Μάριος Κιττώς, Εμμανουήλ Καμπούρης, Σοφία Σαββοπούλου, Παύλος Καινούργιος, Σταμάτιος Περίδης και Αναστάσιος Αβραμίδης έλαβον σήμα απλούν.

ΑΠΕΚΟΛΛΗΘΗ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΑΞΑΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΕΙΣ ΚΩ
ΚΩΣ 22 (Του απεσταλμένου μας)
Σήμερον την πρωίαν κατορθώθη υπό των Λιμενικών συνεργείων η αποκόλλησις του Τουρκικού ατμοπλοίου «Αϊρακλής» 4000 τόννων το οποίον προσήραξε εις την περιοχήν «Φάρος» Κούμπουρνου. Εις την αποκόλλησιν του εν λόγω σκάφους πολύτιμους προσπαθείας κατέβαλε και το Ελληνικόν φορτηγόν «Ελλάκης» το οποίον παρέλαβε ολόκληρον το φορτίον του «Αϊρακλή».

Ελβετική εφημερίς υπογραμμίζει την γραφικότητα της Καλύμνου
Κατά πληροφορίας εκ Βέρνης, η ελβετική εφημερίς «Μπουντ» εδημοσίευσε εκτενή περιγραφήν της Καλύμνου, εις την οποίαν υπογραμμίζεται η ομορφιά και η γραφικότης της νήσου. Το άρθρον εγράφη από την Καν Χάζενφραντς, η οποία αναφέρεται δια μακρών εις το νησί των σφουγγαράδων, εις την ζωήν της νήσου, εις τα έθιμα των Καλυμνίων και εις την καθαριότητα της Καλύμνου. Το άρθρον αυτό, συνοδεύετο από αρκετάς αξιολόγους φωτογραφίας της νήσου.

Η ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ «ΑΤΡΕΩΣ»
Προχθές την 11ην π.μ. παρουσία της Α.Σ. του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος και των λοιπών τοπικών αρχών έλαβε χώραν δεξίωσις επί του α) π  «Ατρεύς» επί τη ενάρξει των δρομολογίων του εν λόγω ατμοπλοίου εις την γραμμήν Ρόδου - Κω - Καλύμνου - Πειραιώς - Κρήτης και Ιταλίας.