Ανταγωνιστικές οι τιμές των Ελληνικών προϊόντων δήλωσε ο Στ. Κωτιάδης σε εφημερίδα του Σουδάν

ΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΝ ΠΡΟΣ ΣΟΥΔΑΝΙΚΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑΙ ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΔΗΛΩΣΕΝ Ο κ. ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
ΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΘΟΥΝ 


ΧΑΡΤΟΥΜ (Ιδ. ανταπόκρισις)
Εις συνέντευξίν του προς Σουδανικήν εφημερίδα ο επικεφαλής της Ελληνικής Εμπορικής Αντιπροσωπείας κ. Στέλιος Κωτιάδης, ετόνισεν εν σχέσει προς την ειδική κατεύθυνσιν της Αποστολής του τα εξής: «Η Ελληνική Εμπορική Αποστολή επιδιώκει την διεύρυνσιν του εξαγωγικού και εισαγωγικού εμπορίου της Ελλάδος μετά των αραβικών χωρών».

Συνεχίζων ο κ. Κωτιάδης εδήλωσε τα εξής «Η Εθνική οικονομίαν παρουσιάζει σημαντικήν υπερπαραγωγήν γεωργικών βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων. Η Ελλάς ημπορεί εις τας χώρας του αραβικού κόσμου να προμηθεύση ελιές, λάδι, καπνόν, κρασιά, χρώματα, φάρμακα, αντλίας, ψεκαστήρας κ.α. Αι τιμαί μας λόγω της μικράς αποστάσεως είναι συναγωνιστικαί. Η Ελλάς θα ηδύνατο να χρειασθή σωλήνας καουτσούκ και ορισμένα άλλα είδη, τα οποία ενδεχομένως θα της προετείνοντο και τα οποία δεν παράγει.
 


Καταλήγων ο κ. Κωτιάδης, ετόνισε τα εξής:
«Εις την Ελλάδα ισχύει ο θερμός της ελευθέρας αγοράς. Συνεπώς δεν υφίσταται ανάγκη αι μετά των αραβικών κρατών συμφωνίαι μας να γίνουν με το σύστημα τροκ. Τούτο αποκλείεται. Παραδέχομαι ότι ωρισμέναι δυσκολίαι προκύπτουν αλλά αύται είναι δυνατόν να υπερπηδηθούν».

Άνω των 600 ξένων ευρίσκονται σήμερον εις τα ξενοδοχεία
Ως ανεκοινώθη οι διαμένοντες χθες εις τα Ξενοδοχεία της πόλεως Ρόδου ανήρχοντο εις τους εξής αριθμούς: Ρόδων 108, Σπάρταλη 62, Κάιρο Πάλας 60, Ήλιος 50, Λίνδος 46, Ακροπόλ 45, Κεντρικόν 38, Θέρμαι 27, Π. Εθνικόν 23, Κρυστάλ 20, Πίνδος 20, Ν. Εθνικόν 15, Ιπποτών 15, Ιάλυσος 10, Απόλλων 4 και Φλοίσβος 2.
Επίσης εις τους Δημοτικούς Ξενώνας υπήρχον 60 Αθηναίοι μαθηταί Σχολείων.

Πυρκαϊά εκ βραχυκυκλώματος κατεσβέσθη χθες εγκαίρως
Χθες την πρωίαν εξερράγη πυρκαϊά εις την επί της οδού Καστελλορίζου 5, οικίαν της Κας Μπρουνέττη, η οποία όμως δεν έλαβε διαστάσεις λόγω της ταχύτατης επεμβάσεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.
Ως προέκυψεν εν συνεχία το πυρ προήλθεν εκ βραχυκυκλώματος ηλεκτρικού σιδήρου αι ζημίαι δε ήσα ελάχισται.

ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΤΙΜΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
Χθες αι τιμαί λιανικής πωλήσεως γεωργικών προϊόντων εις αγοράν Ρόδου, είχον κατά κιλόν, ως εξής:
Πατάτες 2,30 - 2,60, Τομάτες 1 - 1,50, Πιπεριές 3,75 - 4,40, Μελιτζάνες 4-6, Μπάμιες 3,50 - 5, Πεπόνια 1,30 - 2,60 Καρπούζια 2,25 - 2,50, Βερύκοκα 2,50 - 5, Ροδάκινα Βόλου 7,50, Αχλάδια 4 - 5, Δαμάσκηνα 2,50 - 3, Σταφύλια 4,40, Κολοκυθάκια 4,50, Φασολάκια Τσαολιά 1,50, Φασόλ. Μαυρομ. 3 - 5, Φασολ. 5 - 6.

Αι εγκαταστάσεις της Σ.Τ.Ε.Ρ.
Αρμοδίως μας παρεσχέθη η πληροφορία ότι αι νέαι εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου «Ήλιος» των οποίων αι εργασίαι θα αρχίσουν εντός του τρέχοντος έτους θα περιλαμβάνουν 70 κλίνας.

Η εκδρομή του Καζουλλείου
Την προσεχή Κυριακήν αναχωρούν εις Αθήνας αι τελειόφοιτοι μαθήτριαι του Καζουλλείου Γυμνασίου προκειμένου να πραγματοποιήσουν επταήμερον εκδρομήν εις Στερεάν Ελλάδα.

Επέστρεψεν ο Ανωτ. Διοικητής
Επέστρεψεν εκ της περιοδείας του εις τας κοινότητας της Ρόδου ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Βουτυράκης.

Ανεχώρησαν αι Νηπιαγωγοί
Χθες δια του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησαν επιστρέφουσαι εις Αθήνας 50 φοιτήτριαι της Σχολής Νηπιαγωγών Καλλιθέας κατόπιν επταημέρου παραμονής εις Ρόδον.

Αναμένονται ξένοι τουρίσται
Ως ανεκοινώθη την προσεχή Παρασκευήν και Σάββατον θα αφιχθούν 165 ξένοι περιηγηταί οι περισσότεροι των οποίων θα είναι Σουηδοί και Γερμανοί.