Το νέο δ.σ. της AHEPA Ρόδου

Τα εκλεγέντα από τις αρχαιρεσίες της 19ης Μαΐου 2019 για το νέο Δ.Σ. του  District 25 HELLAS Chapter HJ-33 Rhodes συγκροτήθηκαν σε σώμα για την περίοδο 1.7.2019 έως και 30.6.2020 ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Νιωτάκης
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος-Νικόλαος Λάκουρας
Γραμματέας: Δρ. Γεώργιος Παπαντωνάκης
Ταμίας: Σταμάτιος-Μιχαήλ Παπαποστόλου
Τελετάρχης: π. Χρυσόστομος Παπαλέξης
Αντιπρόεδρος/Διευθυντής Ελληνισμού: Δρ. Ευάγγελος Μανδρακός
Αντιπρόεδρος/Διευθυντής Εκπαίδευσης: Ιωάννης Ξυπολιάς
Αντιπρόεδρος/Διευθυντής Φιλανθρωπίας: Εμμανουήλ Καμπαστάνας
Αντιπρόεδρος/Διευθυντής Κοινωνικής Υπευθυνότητας: Δρ. Νικήτας Μόσχος
Αντιπρόεδρος/Διευθυντής Οικογενείας και Ατομικής Αριστείας: Δρ. Δημήτριος Ματθαίος
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνος Ιωακείμ
Διευθυντής Αθλητισμού: Παναγιώτης Θαρρενός