Ποιες σχολικές αίθουσες παραχωρούνται στη Ρόδο για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, η προσωρινή παραχώρηση και διάθεση αιθουσών διδασκαλίας υφιστάμενων και λειτουργούντων σχολικών μονάδων για την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020.

Οι χώροι που παραχωρούνται είναι οι εξής όπως αναφέρονται στην απόφαση:
«3ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας του όμορου 6ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου στο 3ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020.

4ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του όμορου 10ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου στο 4ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020.

16ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του όμορου 16ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου στο 16ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020.

22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του όμορου 8ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου στο 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020.

6ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του σε αναστολή λειτουργίας όμορου Δημοτικού Σχολείου Κωφών – Βαρήκοων Ρόδου και την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του 3ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου στο 6ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020.

20ό Νηπιαγωγείο Ρόδου
Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του 20ου Νηπιαγωγείου Ρόδου, με την διαμόρφωση της αίθουσας ύπνου σε αίθουσα διδασκαλίας, για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020.

1ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού Ρόδου
Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του 1ου Νηπιαγωγείου Ιαλυσού Ρόδου, με την διαμόρφωση της αίθουσας ύπνου σε αίθουσα διδασκαλίας, για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020.

3ο Νηπιαγωγείο Αφάντου Ρόδου
Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του όμορου Γενικού Λυκείου Αφάντου Ρόδου στο 3ο Νηπιαγωγείο Αφάντου Ρόδου, για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020.

Νηπιαγωγείο Γενναδίου Ρόδου
Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας επί πλέον (1) αίθουσας διδασκαλίας του όμορου και συστεγαζόμενου Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου στο Νηπιαγωγείο Γενναδίου Ρόδου, για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020.

17ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του όμορου 18ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου, με τη διαμόρφωση της αίθουσας φυσικών επιστημών για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών.

2. Εγκρίνει λόγω αναγκαιότητας την τοποθέτηση και διατήρηση για προσωρινό χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α’ 70) προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους, στις παρακάτω σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της εφαρμογής της προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στον Δήμο Ρόδου από το σχολικό έτος 2019-2020, ως εξής:

Πόλη Ρόδου
• 7ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
– Οδός Τσιγάντε / 1 προκάτ
• 15ο Νηπιαγωγείο Ρόδου – Οδός Κυρά της Ρω / 1προκάτ
• 17ο Νηπιαγωγείο Ρόδου – Οδός Γιαμαλή / 1 προκάτ στον αύλειο χώρο του όμορου 18ου Δημοτικού Σχολείου
• 18ο Νηπιαγωγείο – Οδός Μητροπόλεως και Χατζηγεωργίου / 1 προκάτ στον αύλειο χώρο του όμορου 1ου Δημοτικού Σχολείου
• Διθέσιο Νηπιαγωγείο Σγουρού / 1 προκάτ στον αύλειο χώρο του
συστεγαζόμενου Δημοτικού Σχολείου

Εκτός Πόλεως Ρόδου
• Νηπιαγωγείο Παστίδας
/ 1 προκάτ
• 2ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού / 1 προκάτ
• 3ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού / 1 προκάτ
• Νηπιαγωγείο Λάρδου / 1 προκάτ

3. Εγκρίνει την εκτέλεση με τη συνδρομή της Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου και της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου, τυχόν απαραίτητων έργων επισκευής και συντήρησης των εν λόγω σχολικών αιθουσών, καθώς και την εισήγηση προς τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου για τον εφοδιασμό από τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» των αναγκαίων επίπλων και εξοπλιστικών ειδών ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα των αιθουσών αυτών».