Εγκρίθηκε η σύμβαση για την κατασκευή νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Λέρου αναφέρει τα εξής:

Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για την κατασκευή του νέου νηπιαγωγείου στο Λακκί, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης.

Το νέο στολίδι της Λέρου, έχει συνολικό προϋπολογισμό 662.840,64 ευρώ, η μελέτη εκπονήθηκε από τον Δήμο Λέρου και θα κατασκευαστεί σε δημοτικό οικόπεδο με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, με την ένταξή του, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», ενώ θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και με εναλλακτικές μορφές θέρμανσης και ψύξης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020