Επτά περιπτώσεις ανάκλησης αδειών καταστημάτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου

Στις 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγραφα ΑΠ 16/32025 και 16/36730/2019 της Δνσης τεχνικών Έργων και Υποδομών)

2. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΑΦΟΙ ΛΕΒΕΝΤΗ ΟΕ στο πάρκο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. (Έγγραφο ΑΠ 2605/03-7-2019 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

3. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΚΙΟΥΡΤ ΙΣΜΑΗΛ (Έγγραφο ΑΠ 2604/03-07-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

4. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας BANCHEV MARIN(Έγγραφο ΑΠ 1602/22-4-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

5. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ ΑΤΣΑΪΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ επί της οδού Ευριπίδου 4β στην Μεσαιωνική πόλη (Έγγραφο ΑΠ 4274/05-09-2018 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

6. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επί της οδού Ιαλυσού 60. (Έγγραφο ΑΠ 4854/4-10-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης

7. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Ιδιοκτησίας Ευθυμίας ΓΕΛΑΔΑΡΗ στην οδό Μιλτιάδου αρ. 14. (Έγγραφο ΑΠ 68/2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

8. Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΧΑΡΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 30 & Καρπάθου (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α) 7072/2016, β) 5768/21-11-2018 και γ) έγγραφο ΑΠ 16/37079/2019 Δνσης τεχνικών Έργων) .

9. Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της Μαρίας Σαρούκου επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων 10-12.

10. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρου εντός κτηματολογικής οδού (Έγγραφο ΑΠ 1178/15-7-2019 Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού)