Παράταση για το “Ήχος και Φως”  έδωσε το δημοτικό συμβούλιο

Το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου έδωσε τελικά το πράσινο φως για νέα παράταση στην ολοκλήρωση των εργασιών που πραγματοποιούνται στο δημοτικό ανθόκηπο της πλατείας Ρίμινι εκεί που λειτουργούσε το πρώην “Ήχος και Φως”.

Στη χτεσινή συνεδρίαση το σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το αίτημα που κατέθεσε η ανάδοχος εταιρεία, η οποία ζήτησε μία ακόμα παράταση και συγκεκριμένα έως τον επόμενο Απρίλιο, καθώς λόγω διαφόρων δυσχερειών και καταστάσεων είναι αδύνατο όπως εκτιμά να μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα το θεματικό πάρκο που θα δημιουργήσει σε εκείνο το σημείο.

Ο εκπρόσωπος της Κώστας Βρούχος που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αναφέρθηκε στο αίτημα της παράτασης και εξήγησε την υπάρχουσα κατάσταση, ενώ κατά τη συζήτηση τέθηκαν διάφοροι προβληματισμοί από πλευράς των δημοτικών συμβούλων κυρίως σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα ή μη της κατάθεσης πρότασης της νομικής υπηρεσίας του δήμου επί του αιτήματος και αν πρόκειται ή όχι για δημόσιο έργο.

Πάντως ο δήμαρχος Φώτης Χατζηδιάκος από την πλευρά του υπεραμύνθηκε της άποψης να δοθεί και νέα παράταση στην εταιρεία λέγοντας ότι αυτή είναι επιβεβλημένη, βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους και δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου στις καθυστερήσεις.
Μάλιστα,  ο δήμαρχος εξέφρασε τη συμπαράστασή και την εμπιστοσύνη του στις υπηρεσίες του δήμου και ειδικά στη διεύθυνση μεσαιωνικής πόλης που εισηγήθηκε θετικά ως προς τη χορήγηση νέας παράτασης στο έργο, προσθέτοντας ότι αν η σύμβαση που υπεγράφη έχει κάποιες αστοχίες θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες διορθώσεις.

Παράλληλα, επειδή σημειώθηκαν αρκετές αντιδράσεις και επιφυλάξεις από μέλη του σώματος όπως ο κ. Γιώργος Υψηλάντης και ο κ. Σάκης Στάγκας,  ο δήμαρχος αναρωτήθηκε «γιατί υπάρχουν τόσες ενστάσεις για το συγκεκριμένο έργο τη στιγμή που παράταση στις εργασίες άλλων έργων έχουν δοθεί πολλές φορές χωρίς αντιδράσεις». Πιο συγκεκριμένα ο κ. Υψηλάντης αν και χαρακτήρισε το έργο χρήσιμο και αναγκαίο, επεσήμανε ότι έχει μεγάλη σημασία πώς το χειρίζεται ο δήμος και υπογράμμισε ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Σημειώνεται τέλος ότι ο κ. Χατζηδιάκος, δεδομένων των διαφόρων απόψεων και σχολίων που κατατέθηκαν τις τελευταίες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, δήλωσε στο δημοτικό συμβούλιο απαντώντας σε αυτά έμμεσα, ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί του συγκεκριμένου ζητήματος δεν προσβάλλεται γιατί το όργανο λειτουργεί έως και τις 31 Αυγούστου. «Αν θέλουν κάποιοι να εγκληματήσουν και να μη γίνει το έργο να βγουν και να το πουν»,  δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επί του αιτήματος θετικά ψήφισαν οι παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ο κ. Γιάννης Γιαννακάκης, η κ. Ελπίδα Ατσίδη και ο κ. Αντώνης Γιαννικουρής ,ο κ. Αλέκος Παπουράς , και «παρών» ο κ. Γιώργος Υψηλάντης, η κ. Ευαγγελία Παναή και ο κ. Σάκης Στάγκας.

Για την ιστορία θα πρέπει αναφερθεί ότι το πρώτο αίτημα για παράταση της προθεσμίας κατατέθηκε στις 8/10/2018 και αφορούσε παράταση έως τις 30/4/2019. Στις 14/3/2019 κατατίθεται νέο αίτημα για παράταση εργασιών έως τις 31/8/2019 και πρόσφατα στις 16/7/2019 κατατέθηκε ακόμα ένα αίτημα για παράταση οχτώ μηνών στο έργο δηλαδή μέχρι τις 30/4/2020. Η εταιρεία στο αίτημά της επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής:   

«Κυρίαρχο στοιχείο της Τεχνικής Έκθεσης είναι ότι η λογική της αναβίωσης του κήπου έχει όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν ένα θεματικό πάρκο και αρκετές παρεμβάσεις που περιεγράφηκαν στη Τεχνική Έκθεση αφορούν και στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που τίθενται από το νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των θεματικών πάρκων (Κ.Υ.Α. 16793/23.02.2009).

Στο πλαίσιο της λειτουργίας ως θεματικό πάρκο θα πρέπει - μεταξύ άλλων - υποχρεωτικά να υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης μεγάλων οχημάτων (πούλμαν). Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2β της σύμβασης, ο Δήμος Ρόδου έχει αναλάβει την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του, για τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης της πλατείας Ρίμινι που θα συμβάλει στην ασφαλή και ομαλή πρόσβαση στο χώρο του θεάματος, την οποία μετά την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υλοποιήσει.

Ο Δήμος Ρόδου έχει κάνει σχετικές ενέργειες και έχει εγκρίνει με την 429/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη μελέτη του έργου «Διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του «Ήχος και Φως» και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 790/14-04-2019 ενέκρινε τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ύψους 74.400€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 2019 του Δήμου Ρόδου.

Όμως τα έργα υλοποίησης της διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης δεν έχουν ξεκινήσεις καθώς απαιτούνται πριν την έναρξη εργασιών πρόσθετες ενέργειες, όπως η έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων για την αλλαγή του χώρου στάθμευσης, η διαδικασία δημοπράτησης, η επιλογή αναδόχου κλπ.

Είναι προφανές ότι η καθυστέρηση στην έναρξη εργασιών του έργου «Διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του «Ήχος και Φως» θέτει εν αμφιβόλω μια βασική προϋπόθεση για τη λήψη από την «Ήχος και Φως» Α.Ε. της άδειας λειτουργίας του δημοτικού ανθόκηπου ως θεματικό πάρκο, καθώς σύμφωνα με το νόμο, η αδειοδότηση θεματικού πάρκου προϋποθέτει - μεταξύ άλλων - και την ενδεδειγμένη πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή τη σωστή διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης.

Επιπρόσθετα, η σύνδεση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης και ομβρίων του θεματικού πάρκου έχει προγραμματιστεί να γίνει κατά τη φάση της διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης, σε συνεργασία της «Ήχος και Φως» Α.Ε. με τον ανάδοχο του έργου «Διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του Ήχος και Φως», έτσι ώστε να περιοριστεί η όχληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, να μη γίνουν επαναλαμβανόμενες εργασίες εκσκαφών οι οποίες ενδεχομένως να επιβαρύνουν το ριζικό σύστημα των Φίκων και να περιοριστεί το κόστος για τις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου.

Οι εργασίες για το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων εντός του θεματικού πάρκου έχουν ολοκληρωθεί με τις αναμονές να βρίσκονται στο όριο της περίφραξης επί της οδού Παπάγου και αναμένουμε την έναρξη εργασιών του έργου «Διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του «Ήχος και Φως» προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες διασύνδεσης με το δίκτυο της πόλης στο χώρο στάθμευσης.