Έγκριση δημοπράτησης της ανάδειξης  του βιότοπου ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου

Ένα ακόμα σημαντικό έργο για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στο νησί της Ρόδου, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Πρόκειται για την αξιοποίηση του βιότοπου ρεματιάς Ψίνθου, με την υλοποίηση δράσεων ανάδειξης και διατήρησης του φυσικού τοπίου, της χλωρίδας και της πανίδας της, έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” με προϋπολογισμό και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 327.000 ευρώ.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τα τεύχη διακήρυξης και τη  διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο.

Παράλληλα με τις δράσεις ανάδειξης και διατήρησης του βιότοπου, στο έργο “Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου”, περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση ανοιχτών χώρων προσέλκυσης των επισκεπτών, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη του φυσιολατρικού και οικολογικού τουρισμού.

Προβλέπεται η βελτίωση της εικόνας της ρεματιάς Ψίνθου – στενόμακρης κοιλάδας μήκους περίπου 500 μέτρων – με ήπιας μορφής διαμορφώσεις σε τέσσερα τμήματά της και με ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στον ήδη διαμορφωμένο βιότοπό της.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν νέα πλακόστρωση, διαπλάτυνση και δημιουργία καθιστικών στον διάδρομο περιπάτου, τη δημιουργία ξύλινης πέργκολας, κατασκευή ξύλινης γέφυρας και την εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων προβολής του χώρου προς προστασία και ανάδειξη.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 02/09/2019 και λήξης η 30/06/2021. Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα προτεραιότητας “Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.