Αύξηση των διεθνών επισκεπτών, μείωση των Ελλήνων στα ενοικιαζόμενα δωμάτια το 2018

Αύξηση 8,5% και 6% παρουσίασαν οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις, αντίστοιχα, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια το 2018, σύμφωνα με την Έρευνα Συλλογικών Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, οι αφίξεις ανήλθαν σε 6.410.359, έναντι 5.907.383 το 2017, και οι διανυκτερεύσεις σε 31.517.741 το 2018, έναντι 29.724.695 το 2017. Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 15,9% και 10,9% αντίστοιχα, κατά το έτος 2018 σε σχέση με το έτος 2017.

Αντίθετα μείωση παρατηρείται κατά το ίδιο διάστημα στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 7% και 9,5% αντίστοιχα.

Από τα στοιχεία κατά Περιφέρεια παρουσιάζεται σημαντική αύξηση, σε απόλυτες τιμές, στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (κατά 10,6% στις αφίξεις και 9,7% στις διανυκτερεύσεις), της Κρήτης (κατά 13,1% στις αφίξεις και 6,4% στις διανυκτερεύσεις), στα Ιόνια Νησιά (κατά 11,1% στις αφίξεις και 8,1% στις διανυκτερεύσεις) και στην Κεντρική Μακεδονία (κατά 6,7% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις).

Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα σύντομης διαμονής κατά το 2018 αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής την Ευρώπη (88,3% των αφίξεων και 94,1% των διανυκτερεύσεων) με σημαντική συμβολή από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (69,2% των αφίξεων και 73,0% των διανυκτερεύσεων). 

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή με βάση τις αφίξεις κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο (15,3% των αφίξεων και 18,4% των διανυκτερεύσεων), η Γερμανία (9,6% των αφίξεων και 8,7% των διανυκτερεύσεων), η Ιταλία (7,3% των αφίξεων και 6,8% των διανυκτερεύσεων) και η Γαλλία (6,5% των αφίξεων και 4,2% των διανυκτερεύσεων).

Από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζουν η Σερβία (9% των αφίξεων και 11,5% των διανυκτερεύσεων) και η Ρωσία (4,3% των αφίξεων και 4,5% των διανυκτερεύσεων).

Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων σύντομης διαμονής, κατά χώρα μόνιμης διαμονής των τουριστών, του έτους 2018 έναντι του έτους 2017, σημαντική αύξηση των αφίξεων, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται, για τις χώρες της Ευρώπης από το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 14,5% στις αφίξεις και 10,6% στις διανυκτερεύσεις), τη Γερμανία (κατά 24,7% στις αφίξεις και 16,8% στις διανυκτερεύσεις), τη Γαλλία (κατά 23,8% στις αφίξεις και 17,3% στις διανυκτερεύσεις) και την Ιταλία (κατά 15,4% στις αφίξεις και 13,8% στις διανυκτερεύσεις).

Από τις υπόλοιπες ηπείρους, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, αύξηση παρατηρείται από την Αμερική με σημαντική συμβολή από τις ΗΠΑ (αύξηση 32,4% στις αφίξεις και 25,1% στις διανυκτερεύσεις).