Λεξιστορείν: Η βδέλλα!

Βδέλλα ονομάζουμε ένα είδος υδρόβιου σκουληκιού που συνηθίζει να ρουφά το αίμα ανθρώπου ή ζώου κολλώντας στο δέρμα του.

Μεταφορικά βδέλλα ονομάζουμε τον φορτικό και ενοχλητικό άνθρωπο (μου έχεις γίνει βδέλλα). Η λέξη προέρχεται από το ρήμα βδάλλω=βυζαίνω, απομυζώ.