Χιλιάδες λαού συνέρρευσαν στην Παναγία Καθολική Κρεμαστής το 1959

ΑΦΙΧΘΗ ΧΘΕΣ Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Χθες αφίκετο αεροπορικώς εις Ρόδον ο Αρχηγός των Φιλελευθέρων κ. Σοφοκλής Βενιζέλος, συνοδευόμενος υπό του βουλευτού κ., Ζαννή. Ο κ. Βενιζέλος άμα τη αφίξει του κατευθύνθη εις το ξενοδοχείον των Ρόδων, όπου ανεπαύθη επί τετράωρον κατακλιθείς εν συνεχεία δε μετέβη εις το πανηγύρι της Κρεμαστής.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
Αφίκετο χθες εις Ρόδον ο Πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Πεσματζόγλου προς ρύθμισιν διαφόρων τουριστικών ζητημάτων.

ΑΦΗΡΟΥΝ ΒΕΝΖΙΝΗΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
Παρ’ οργάνων του Τμήματος Ασφαλείας συνελήφθησαν δύο νεαροί ενώ αφήρουν βενζίνην εκ σταθμεύοντος αυτοκινήτου. Ούτοι απεστάλησαν εις τον κ. Εισαγγελέα, εκδικασθείσης δε της υποθέσεως ο είς καταδικάσθη εις φυλάκισιν ενός μηνός, ο δε έτερος απηλλάγη.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ
Τα αποτελέσματα του χθεσινού Διεθνούς αγώνος αυτοκινήτου “Ανάβασις  Φιλερήμου” κατά κλάσεις έχουν ως εξής:
Α’ ΚΛΑΣΙΣ) Νικόζια (Άλφα Ρομέο) 3’44”1, 2) Πεσμαζόγλου (Σεβρολέτ) 3’45”2, 3) (ΛΑΙΛΑΨ) 3’49”5.
Β’ ΚΛΑΣΙΣ) Κωδούνης Α.Β. 1000 3’48”5, 2) Ραπακούγιας (Ρενώ) 4’20”5, 3) Δις Ιωάννου 5’10”8. 
Γ’ ΚΛΑΣΙΣ) Μπαντούνας (Τζάγκουαρ) 3’49”9, 2) Κανάρογλου (Εμ Τζε) 3’52”, 3) Μουρτζόπουλος (Ώστιν). 
Ε’ ΚΛΑΣΙΣ) Λέττο Ντι Πρίολο (Φίατ) 3’35”9, 2) Μίχος (Άλφα Ρομέο) 3’43”7, 3) Θεοδωρακόπουλος (Άλφα Ρομέο) 3’43”7.
Νικητής της ημέρας ανεδείχθη ο Ιταλός Μάσσιμο Λέττο Ντι Πρίολο σημειώσας τον καλύτερον χρόνον. Ούτος προσεπάθησε να καταρρίψη το ρεκόρ της αποστάσεως αλλά απέτυχε. Τούτο κατέχει ο Έλλην πρωταθλητής Ν. Παπαμιχαήλ με 3’31”.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΟΥ ΣΥΝΕΡΡΕΥΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Από του απογεύματος χθες χιλιάδες λαού εκ της πόλεως και της υπαίθρου κατηυθύνονται προς την κοινότητα Κρεμαστής όπου νπανηγυρίζει ο γνωστότατος ναός της Παναγίας της Καθολικής. Κατά τας εσπερινάς ώρας, συμφώνως προς σχετικούς υπολογισμούς, είχον συγκεντρωθή εις Κρεμαστήν άνω 8.000 προσκυνητών.

Οι πρώτοι μεταβάντες, είχον επίσης την ευκαιρίαν να παραστούν εις τα εγκαίνια της Α’ Γεωργικής Εκθέσεως Κρεμαστής η οποία οργανώθη επ’ ευκαιρία της πανηγύρεως. Σήμερον την πρωίαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα χοροστατήση κατά την θείαν λειτουργίαν, θα παραστούν δε και οι εκπρόσωποι των διαφόρων αρχών.

ΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ
Χθες την 7.30 εσπερινήν η Α.Σ. ετέλεσε τον Πανηγυρικόν Εσπερινόν εις τον εορτάζοντα Ιερόν Ναόν της Κοινότητος Τριαντών.

ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ ΕΞ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΛΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
ΘΑ ΕΛΘΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Κατά πληροφορίας εκ Πάτμου αφίκετο εκεί εξ Αμερικής ο Επίσκοπος Ελαίας Αθηναγόρας Κοκκινάκης, Πάτμιος την καταγωγήν, προς επίσκεψιν της ιδιαιτέρως του Πατρίδος. Ο Επίσκοπος Ελαίας, ως εγνώσθη θα μετάσχη της αντιπροσωπείας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής εις το συνερχομένον εν Ρόδω Συνέδριον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.


ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΦΘΑΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Ως ανεκοινώθη την προσεχή Τετάρτην διά των ειδικώς ναυλοθέντων ατμοπλοίων “Φίλιππος” και “Μιαούλης” αφικνούνται εις Ρόδον τα μέλη των αντιπροσωπειών τα οποία θα μετάσχουν εις το Συνέδριον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.