Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δράση κοινωνικής προσφοράς της ΑΝΚΟ ACADEMY

Η “ΑΝΚΟ” ως εκπαιδευτικός οργανισμός έχει αποδείξει ότι στηρίζει την εκπαίδευση νέων, αλλά και επαγγελματιών.

Παρόλα αυτά, οι δράσεις της ως εκπαιδευτικός οργανισμός στρέφονται και προς την υπόλοιπη τοπική κοινωνία, καθώς βασικό μέλημα της είναι η ελεύθερη διάδοση γνώσης και κοινωνικής προσφοράς. 

Η Τρίτη ηλικία έχοντας προσφέρει σε όλους μας, είναι σήμερα πολλές φορές απομονωμένη και μακριά από συγγενικά, αγαπημένα  πρόσωπα. Οι νέες τεχνολογίες όμως μπορούν και φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά αναπτύσσοντας την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς της ΑΝΚΟ, και αναγνωρίζοντας την προσφορά των ατόμων αυτών πραγματοποίησε την 9η δράση κοινωνικής προσφοράς για το 2019, με ένα δωρεάν πρόγραμμα επιμόρφωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει ανάγκη η τρίτη ηλικία. 
 

Μέσα από τα μαθήματα, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν tablet και συσκευές αφής, να πλοηγούνται στο Διαδίκτυο (web), να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και άλλες χρήσιμες εφαρμογές (π.χ. σημειώσεις, email, χάρτες Google) κ.α. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 15 άτομα, γυναίκες και άνδρες, ηλικίας 60-70 ετών.

Μια σημαντική δράση για την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος και τη στήριξη της εκπαίδευσης και την ίση πρόσβαση όλων στις δυνατότητες της νέας ψηφιακής εποχής.