Ενεργοποιείται από τη ΔΕΥΑΡ  η δεξαμενή στα Στεγνά Αρχαγγέλου

Την ενεργοποίηση της δεξαμενής στα Στεγνά Αρχαγγέλου, με λήψη νερού από το φράγμα του Γαδουρά, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ με σκοπό να ενισχύσει την υδροδότηση της περιοχής Αρχαγγέλου.

Στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που πάρθηκε στις 30 Ιουλίου, αναφέρονται τα εξής:

«Ο Γενικός Διευθυντής κ. Εμ. Διακομανώλης, αναφέρει ότι εξαιτίας των συνεχών προβλημάτων που παρουσιάζονται, αυτή την περίοδο, στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου και στην περιοχή Στεγνών επιβάλλεται η ενεργοποίηση – θέση σε λειτουργία της δεξαμενής των Στεγνών και του δικτύου που η ΔΕΥΑΡ κατασκεύασε και ολοκλήρωσε.

Απαιτείται να γίνει ο καθαρισμός του δικτύου.

Στις 29/07/2019 ελήφθησαν δείγματα νερού για ανάλυση από το Γραφείο Αναλυτικού Εργαστηρίου της ΔΕΥΑΡ (κ. Αλβανάκη) από τα εξής σημεία:
1. Είσοδος δεξαμενής με υπολειμματικό χλώριο 0,61-νερό από το Φράγμα.
2. Έξοδος δεξαμενής με υπολειμματικό χλώριο 0,17.
3. Δείγμα από το δίκτυο με υπολειμματικό χλώριο 0,07.

Σύμφωνα με τον κ. Αλβανάκη και με βάση τις παραπάνω μετρήσεις, σε συνδυασμό με προηγούμενες αναλύσεις για την μη ύπαρξη υποχλωριόντων χλωρίου καθώς και μικροβιολογικών ενδείξεων προτείνεται να δοθεί το νερό για κατανάλωση στην περιοχή των Στεγνών της Δ.Ε. Αρχαγγέλου.

Συγκεκριμένα προτείνεται:
1. Η ενεργοποίηση της δεξαμενής των Στεγνών με λήψη νερού από το Φράγμα Γαδουρά.

2. Ο καθαρισμός των δικτύων της δεξαμενής παρουσία της αναδόχου εταιρείας.

3. Έγκριση, μετά από αναλύσεις που έγιναν, της χρήσης του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.

4. Συνεχής παρακολούθηση του υπολειμματικού χλωρίου, για τους επόμενους μήνες, στην δεξαμενή και στο δίκτυο.

5. Η τοποθέτηση μηχανικού ρυθμιστή πίεσης (μειωτήρα) για την προστασία του υφιστάμενου δικτύου των Στεγών λόγω αύξησης του μανομετρικού, εξαιτίας της νέας δεξαμενής των Στεγνών.

6. Κατασκευή οικίσκων για την τοποθέτηση των οργάνων χλωρίωσης, παροχής και μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου.

Οι ανωτέρω απαιτούμενες εργασίες, προμήθειες υλικών και υπηρεσιών θα γίνουν λόγω του κατεπείγοντος (έλλειψη νερού στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου και στην περιοχή των Στεγνών) με απευθείας αναθέσεις.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019 στον κωδικό    15.40.30.03 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» στον οποίο υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και με ομόφωνη γνώμη των παρόντων μελών λαμβάνεται η παρακάτω απόφαση:

Απόφαση 455 / 2019
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την έλλειψη νερού στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου και στην περιοχή των Στεγνών, ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει τα παρακάτω:
1. Ενεργοποίηση της δεξαμενής των Στεγνών με λήψη νερού από το Φράγμα Γαδουρά.

2. Καθαρισμός των δικτύων της δεξαμενής παρουσία της αναδόχου εταιρείας.

3. Τη χρήση του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, μετά τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν.

4. Συνεχής παρακολούθηση του υπολειμματικού χλωρίου, για τους επόμενους μήνες, στην δεξαμενή και στο δίκτυο.

5. Τοποθέτηση μηχανικού ρυθμιστή πίεσης (μειωτήρα) για την προστασία του υφιστάμενου δικτύου των Στεγών λόγω αύξησης του μανομετρικού, εξαιτίας της νέας δεξαμενής των Στεγνών.

6. Κατασκευή οικίσκων για την τοποθέτηση των οργάνων χλωρίωσης, παροχής και μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου.

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω λόγω του κατεπείγοντος (έλλειψη νερού στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου και στην περιοχή των Στεγνών).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019 στον κωδικό 15.40.30.03 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» στον οποίο υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση».