Καναδική εφημερίδα της Ρόδου επαινεί τα τουριστικά προσόντα της Ρόδου

ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ 10 ΓΑΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΟΙΤΙΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Υπό του Προέδρου της Βουλής απεστάλη προς τον Δήμαρχον η ακόλουθος επιστολή.
«Αξιότιμε κύριε Δ/ρχε,

Εχω την τιμήν να γνωρίσω υμίν ότι την 24ην τρέχοντος μηνός και τοπικήν ώραν 19.15 αφικνούνται αεροπορικώς εις Ρόδον δέκα Γάλλοι Συνάδελφοι.

Ο εξ αυτών Πρόεδρος Ζαν ντε Μπρόλι θ’ αφιχθή ενωρίτερον εν Ρόδω.

Ούτοι θα είναι φιλοξενούμενοι της Βουλής εν Ρόδω επί 5θήμερον και θα συνοδεύονται υπό του υπαλλήλου της Γαλλικής Βουλής κ. Κλώντ Μπονεφάντ.

Επειδή εγώ αδυνατώ να έλθω εις Ρόδον παρεκάλεσα τον Συνάδελφον κ. Γεράσιμον Λύχνον να με αναπληρώση.

Ωσαύτως παρεκάλεσα να συντρέξουν εις την υποδοχήν και την φιλοξενίαν και τους κ.κ. Συναδέλφους Δωδεκανήσου παρακαλώ δε και υμάς όπως θελήσητε και ενεργήσητε εν τω κύκλω της αρμοδιότητός σας τα δέοντα.

Μετά τιμής,
Κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ»

ΗΡΧΙΣΕΝ ΧΘΕΣ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΩ
Από χθες ήρχισεν εις την Κω το Φεστιβάλ ποικίλων εκδηλώσεων, το οποίον οργανώθη υπό του Δήμου αυτής εν συνεργασία μετά διαφόρων συλλόγων και οργανώσεων.

Το εν λόγω Φεστιβάλ είναι τριημέρου διαρκείας, το πρόγραμμα δε αυτού περιλαμβάνει αθλητικάς και ναυταθλητικάς εκδηλώσεις, εμφανίσεις χορευτικών συγκροτημάτων εις Δωδεκανησιακούς χορούς, προγράμματα μουσικά και χορωδιακά και ενετικήν βραδιά εις τον λιμένα της Κω, με λέμβους στολισμένας δι’ εγχρώμων φανών.

Διά του Φεστιβάλ αυτού ο Δήμος της Κω αποβλέπει εις την ψυχαγωγίαν των παραθεριστών, οι οποίοι ευρίσκονται σήμερον εις την νήσον.

ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Εις δημοσίευμά της η “Αξιόν Κατολίκ” της Οττάβας, υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Ρόδος παρουσιάζει μίαν ολονέν αυξανομένην τουριστικήν κίνησιν. Επίσης επαινεί τας φυσικάς καλλονάς και την αξίαν των αρχαιολογικών της θησαυρών. Τέλος υπογραμμίζει την εγκαρδιότητα που υποδέχεται τους ξένους περιηγητάς εις την Ρόδον.
«Εις την νήσον αυτήν -γράφει- δεν θα αισθανθήτε μόνοι. Οι κάτοικοι δημιουργούν θερμήν ατμόσφαιραν διά τους ξένους. Ακόμη και τα μικρά παιδιά θα σας εξυπηρετήσουν και θα σας μιλήσουν εις μίαν άλλην γλώσσαν, εάν δεν γνωρίζετε Ελληνικά».

ΔΕΚΑ ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Χθες την πρωίαν κατέπλευσεν εις τον λιμένα το γιουγκοσλαβικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Γεντίστβο” με ξένους περιηγητάς, οι οποίοι παρέμεινον εις Ρόδον. Εξάλλου, μέχρι τέλους του μηνός θα πραγματοποιηθούν δέκα εν συνόλω κατάπλοι ξένων και ελληνικών τουριστικών ατμοπλοίων με τουρίστας.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΜΕΤΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑΗΜΕΡΩΝ
Χιλιάδες προσκυνητών συνέρρευσαν από των πρώτων απογευματινών ωρών χθες εκ Ρόδου και εκ διαφόρων κοινοτήτων της υπαίθρου εις Κρεμαστήν, επί τη πανηγύρει των εννεαημέρων της Παναγίας. Χθες ετελέσθη πανηγυρικός εσπερινός,σήμερον δε την πρωίαν μετά την θείαν λειτουργίαν θα γίνη λιτάνευσις της εικόνος ακολουθούντων των επισήμων και των προσκυνητών.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΛΚΗΣ
Μεθαύριον Τρίτην αναχωρούν εκ Ρόδου υπερεκατόν εκδρομείς προσκυνηταί διά την πανήγυριν του Αγίου Ιωάννου Χάλκης, της 28ης τρέχοντος. Επίσης εις Χάλκην αναμένονται πολλοί εκδρομείς εξ Αθηνών διά του ατμοπλοίου της γραμμής.