Η Μ. Παραμυθιώτου περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως για την κάλυψη της θέσης της περιφερειακής διευθύντριας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο.

Σύμφωνα με την απόφαση, στη θέση αυτή τοποθετείται η κ. Μαρκέλλα Παραμυθιώτου και η θητεία της θα είναι τριετής. Η απόφαση της υπουργού έχει ως εξής: 

«Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Τοποθετούμε στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη, την Παραμυθιώτου Μαρκέλλα, με θητεία έως 31 Ιουλίου 2022, για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του δημοσίου, ύστερα από τη σχετική πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 49/31-7-2019 πράξη του.

Στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται από τις διατάξεις άρθρου 19 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).

Η τοποθετούμενη Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβει υπηρεσία στο Γραφείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση της παρούσας.

Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία διαγράφονται από τους οικείους πίνακες.

Η τοποθετούμενη εκπαιδευτικός διαγράφεται, μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, από τον οικείο πίνακα επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παραιτηθεί από τη θέση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που κατείχε. Η θέση αυτή θεωρείται κενή και πληρώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».