Μεταπτυχιακό στο Αρχαίο Θέατρο

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/
από τη Δευτέρα 24/6 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 23.59 αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης:  https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες: 
Μαρία Τσαμούρη, Γραμματέας του Π.Μ.Σ. τηλ.: 22410 99370 και 6973683784, ώρες 8.30-15:30
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Rhodes_PMS_TheatreMed@aegean.gr , και στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: http://dms.aegean.gr/