Έκπτωτοι δύο τοπικοί σύμβουλοι του Δήμου Καρπάθου

Έκπτωτοι κρίθηκαν δύο τοπικοί σύμβουλοι Καρπάθου, επειδή δεν προσήλθαν να ορκιστούν. 

Για την έκπτωσή τους, εκδόθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, διαπιστωτικές πράξεις, από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Πολύκαρπο Πολυχρονάκη.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τον κ. Ιωάννη Μακρυμανώλη εκλεγμένο σύμβουλο της κοινότητας Ολύμπου και τον κ. Νικόλαο Ορφανίδη εκλεγμένο σύμβουλο της κοινότητας Απερίου.

Όπως αναφέρεται στη  διαπιστωτική πράξη του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και οι δύο δεν ορκίστηκαν εντός της νόμιμης προθεσμίας, χωρίς να επικαλεστούν λόγους αντικειμενικής αδυναμίας.