Εντείνονται οι πιέσεις για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρόδου

Εάν δεν δοθεί λύση το συντομότερο δυνατόν στο θέμα της έλλειψης προσωπικού της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρόδου, τότε θα ανασταλεί η λειτουργία του αναγνωστηρίου και του δανειστικού τμήματος!

Αυτό αποφάσισε το Εφορευτικό Συμβούλιο της βιβλιοθήκης, που συνεδρίασε τη  Δευτέρα, για να εκτιμήσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Είδη πάντως, εντείνονται οι πιέσεις προς το υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να αποσπαστούν στη  βιβλιοθήκη δύο εκπαιδευτικοί για να μπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτορυγία της.

Επί του θέματος, σε ανακοίνωσή της η Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρόδου, αναφέρει τα εξής:
“Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου συνεδρίασε τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, μετά το πρόβλημα που ανέκυψε από την απόρριψη των αιτήσεων για απόσπαση δύο (2) εκπαιδευτικών.
Η απόφαση αυτή του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, αφού το εναπομείναν προσωπικό των δύο (2) υπαλλήλων δεν μπορεί να φέρει σε πέρας τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται.
Η Βιβλιοθήκη οδηγείται δυστυχώς στην αναστολή της λειτουργίας της για το κοινό.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης και ανταλλαγή απόψεων, οι οποίες είχαν κοινό παρανομαστή την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση, ομόφωνα αποφάσισε να:
· Γίνουν παραστάσεις προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό την άμεση επίλυση του προβλήματος.

· Να δοθεί η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα στο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, το οποίο αν δεν λυθεί,  θα οδηγήσει στο κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.
· Να προχωρήσει στην αναστολή της λειτουργίας του αναγνωστηρίου και του δανειστικού τμήματος της Βιβλιοθήκης, εάν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δεν λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΗΣ”.