Αλλαγές προϊσταμένων στον δήμο της Ρόδου

Τις πρώτες αλλαγές σε επίπεδο προϊσταμένων του Δήμου της Ρόδου υπέγραψε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Καμπουράκης, δίνοντας έτσι μία γεύση για τομείς στους οποίους επιθυμεί να δώσει βαρύτητα η Διοίκησή του τη θητεία που μόλις ξεκίνησε.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, με απόφαση του κ. Καμπουράκη, τροποποιείται η υπ’ αριθμόν 697/2016 απόφαση Δημάρχου και τοποθετείται ο κ. Αλέξανδρος Μπεκιάρης ως Προϊστάμενος του Τμήματος Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας της Διεύθυνσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική απόφαση, το σκεπτικό έγκειται στο ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ο οποίος είναι ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, έχει κριθεί νομίμως ως Προϊστάμενος επιπέδου Τμήματος και ασκούσε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, ως Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου και Παρακολούθησης Έργων-Διοικητικής Υποστήριξης. Αναφέρεται, ακόμη, ότι «είναι επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και προώθησης της απασχόλησης μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της συνολικής κοινωνικής ευημερίας».

Επίσης, τονίζεται η επιτακτική ανάγκη τοποθέτησης Προϊσταμένου στο συγκεκριμένο Τμήμα για την οργάνωση και την ανάπτυξή του με χρήση νέων τεχνολογιών και προγραμμάτων.

Σημειώνεται ότι καθήκοντα Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ασκούνται με αναπλήρωση από προϊστάμενο Τμήματος της οργανικής μονάδας με μεγάλο όγκο εργασιών.
Επίσης, ο υπάλληλος, πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την τοποθέτησή του στη συγκεκριμένη θέση ενώ από αυτήν δεν προκύπτει νέα δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα ασκεί τα νέα του καθήκοντα έως τη νέα επιλογή προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

Παράλληλα, με την τροποποίηση αυτής της ίδιας απόφασης του 2016, ο υπάλληλος του Δήμου κ. Παναγιώτης Μάτσης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βαθμού Α’, τοποθετείται Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας καθώς, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, είναι επιτακτική η ανάγκη τοποθέτησης προϊσταμένου για τον συντονισμό του έργου των τμημάτων, προς ενίσχυση των τμηματικών τομέων του. Επίσης, ο συγκεκριμένος υπάλληλος έχει κριθεί νομίμως ως Προϊστάμενος επιπέδου  Διεύθυνσης και θα ασκεί τα νέα του καθήκοντα έως τη νέα επιλογή προϊσταμένων.