Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου στο πρόγραμμα WiFi 4EU

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Καρπάθου αναφέρει τα εξής:

Κατόπιν υποβολής του Δήμου μας για τη χορήγηση κουπονιού με το οποίο εγκρίνεται η επιχορήγηση του Δήμου για την υλοποίηση της δράσης (Αριθμός Δράσης 2-2019/001318-001617) με τίτλο «WiFi4EU - Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις Τοπικές Κοινότητες», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει εγκριθεί η επιχορήγηση αυτή και έχει Υπογραφεί η σχετική Συμφωνία Επιχορήγησης με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ), δυνάμει των εξουσιών που του έχει αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά το επόμενο διάστημα ο Δήμος μας θα προχωρήσει στα επόμενα στάδια υλοποίησης της παραπάνω δράσης.