Συνεχίζονται οι εγγραφές  στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου (ΣΔΕ Ρόδου) θα ανοίξει τις πόρτες του και αυτή τη σχολική χρονιά (2019-20). Είναι δημόσιο απογευματινό Γυμνάσιο, με καινοτόμο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και απευθύνεται σε ενήλικες (18 ετών και άνω), που είναι απόφοιτοι του Δημοτικού.

Η φοίτηση διαρκεί δύο (2) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση των οποίων δίνεται τίτλος ισότιμος με το απολυτήριο του Γυμνασίου (Ν. 2525/1997, άρθρο 5).
Εγγραφές: καθημερινά έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 στη Μιχαήλ Πετρίδη 29
(7ο Γυμνάσιο Ρόδου) από 17:00-20:30.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 22410-23585 (από 17:00-20:30).
 E-mail: sderodou@otenet.gr
Facebook: Δεύτερη Ευκαιρία Ρόδου.