Αναπληρωτής του δημάρχου Ρόδου ο Γιώργος Τριάντος

Ο κ. Γιώργος Τριάντος, εκτός από το βαρύ πόστο της Αντιδημαρχίας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής αλλά και την Προεδρία του ΔΟΠ στο νέο Διοικητικό Σχήμα του Δήμου της Ρόδου, ορίστηκε από τον Δήμαρχο, κ. Αντώνη Καμπουράκη, και Αναπληρωτής του σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

Τιμητικός αλλά και ουσιαστικός ο ορισμός αυτός, ο οποίος σαφώς και τον επιφορτίζει με μεγάλη ευθύνη αλλά ταυτόχρονα καταδεικνύει και τις προσδοκίες που έχει από τον ίδιο ο Δήμαρχος και στις οποίες όλοι πιστεύουν ότι θα ανταποκριθεί.