Στις 3-4 Οκτωβρίου το 3ο «European Forum on Clean Energy for Islands» στη Ρόδο

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με τη Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (CRE) και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρόδο, 3-4 Οκτωβρίου 2019, διοργανώνει το 3ο «European Forum on Clean Energy for Islands», με σκοπό να αναδείξει τις καινοτόμες και πρωτοπόρες πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα στα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα και τις προοπτικές χρήσης έξυπνων τεχνολογιών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Το Πανευρωπαϊκό Forum θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα, σε συνέχεια της εξαιρετικά πετυχημένης διοργάνωσης που έλαβε χώρα στη Νάξο 9-11 Ιουλίου 2018.

Το Forum θα αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και ανάλυσης των ρυθμιστικών ζητημάτων για την εξασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού, υπό καθεστώς αειφορίας, με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αναδειχθούν οι καινοτόμες και πρωτοποριακές πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα στα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών της και οι προοπτικές χρήσης έξυπνων τεχνολογιών για ισχυρή διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό τους ισοζύγιο.

Στο Forum θα συμμετάσχουν ρυθμιστικές αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Κυβέρνησης, και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και των αρμόδιων φορέων του ελληνικού ενεργειακού τομέα.

Στόχος είναι να εξαχθούν συμπεράσματα και πολιτικές που οδηγούν στην ενεργειακή απεξάρτηση των νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων της χώρας μας αλλά και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντικό όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.