Σημαντικός είναι ο ρόλος του πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων

Γνωστός στην κοινωνία του νησιού μας από την πολυετή παρουσία του στον τομέα της εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, αλλά και από τη συμμετοχή του στα κοινά ως δημοτικός σύμβουλος αρμόδιος για θέματα οδικής ασφάλειας, κάνει ακόμα ένα βήμα στην επαγγελματική του καριέρα ως πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων.

Ποιος όμως είναι ο ρόλος και οι υπηρεσίες ενός πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων και πώς μπορεί να μας φανεί χρήσιμος σε περίπτωση κάποιου τροχαίου ατυχήματος;

Σύμφωνα με τον ίδιον «ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, ως ειδικός αναλυτής, έχει τις κατάλληλες

τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία, ώστε να προβαίνει σε μια σειρά ενεργειών και υπηρεσιών».
Η πλέον βασική από αυτές είναι η αυτοψία του ατυχήματος και των εμπλεκόμενων οχημάτων, ώστε να συλλεχθούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία  που σε συνδυασμό με την καταγραφή διαφόρων άλλων ευρημάτων θα μας διαφωτίσουν για τις συνθήκες του τροχαίου, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα που θα οδηγήσουν σε ορθή απόδοση ευθυνών.

Για το λόγο αυτό άλλωστε ο εμπειρογνώμονας συνεργάζεται στενά ως τεχνικός σύμβουλος με δικηγόρους, ασφαλιστικές εταιρείες, εμπλεκόμενους σε τροχαία και συγγενείς θυμάτων καθώς βέβαια και με τις δικαστικές αρχές.

Στην τελευταία ειδικά περίπτωση το έργο της δικαιοσύνης διευκολύνεται από τη σύνταξη μιας επιστημονικά και τεχνικά τεκμηριωμένης έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, ενώ πολύ συχνά παρίσταται στο δικαστήριο ως μάρτυρας-τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη των ισχυρισμών των εντολέων του.

Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται εκτός των προαναφερθέντων είναι η εκτίμηση υλικών ζημιών και βλαβών, ο εντοπισμός της ευθύνης του κατασκευαστή σε περιπτώσεις αστοχίας υλικών ή της ευθύνης των τεχνικών σε περιπτώσεις κακοτεχνίας σε επισκευασμένα οχήματα, διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων με εμπλεκόμενους επαγγελματίες μισθωτούς οδηγούς κ.λπ.

Ο Στέφανος Πορτσέλλη, μεταξύ άλλων είναι στέλεχος της γνωστής σχολής οδηγών “Ροδίων Οδήγηση”, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών και Κυκλοφοριακής Αγωγής Δωδεκανήσου καθώς και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών στην  Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).