Ανανεώθηκαν οι συμβάσεις του Σ. Στάγκα και της Χ. Λαζάνη

Παραμένουν στις θέσεις τους στην Περιφέρεια η Χάιντι Λαζάνη και ο Σάκης Στάγκας ως ειδική σύμβουλος του Περιφερειάρχη η πρώτη και ως ειδικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη αντίστοιχα ο δεύτερος.
Μάλιστα, την Παρασκευή δημοσιεύθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η διαπιστωτική πράξη διατήρησής τους στις θέσεις τους, που υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο.
Η πράξη διατήρησης έχει αναδρομική ισχύ από 1-9-2019 και ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας της Περιφερειακής Αρχής, δηλαδή έως την 31-12-2023.