Λέρος: Ενημέρωση της δημοτικής αρχής για τα αδέσποτα ζώα

Η Δημοτική Αρχή Λέρου ενημερώνει τους πολίτες του νησιού, ότι βάσει των προγραμματικών της δεσμεύσεων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων, ώστε αυτά να απολαμβάνουν της απαραίτητης κτηνιατρικής φροντίδας η οποία θα συμβάλει στην προστασία τους, αλλά και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Έχοντας υπ’ όψιν ότι η επίσημη πολιτεία έχει εκχωρήσει την αρμοδιότητα των αδέσποτων ζώων στους Δήμους, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει μέριμνα για πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, καθώς και για ανάλογη χρηματοδότηση, οι μέχρι σήμερα ενέργειες και οι άμεσοι στόχοι της Δημοτικής Αρχής Λέρου είναι:

Έχουν ήδη ξεκινήσει διερευνητικές επαφές του αρμόδιου Αντιδημάρχου με υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών, για τη διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής και λειτουργίας Δημοτικού Κτηνιατρείου.

Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέρου και ιδιώτη κτηνιάτρου με αντικείμενο την περισυλλογή, τη στείρωση, τον εμβολιασμό και τη διαδικασία εισαγωγής τσιπ στα αδέσποτα ζώα, με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ιδιώτη κτηνίατρο, θα υπάρχει μέριμνα για την ανάρτηση σε ειδική σελίδα στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λέρου (leros.gr) των εμβολιασμένων και στειρωμένων ζώων που διατίθενται από τον Δήμο για υιοθεσία, που θα είναι άλλωστε ο ενδιάμεσος φορέας, με τη βοήθεια του σωματείου φιλόζωων.

Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου θα ληφθεί απόφαση, περί αποδοχής ή μη, συμμετοχής του Δήμου Λέρου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα ανωτέρω, οι δημότες και οι φίλοι των ζώων μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Γρεκό στο τηλ. 22473 – 60235, μεταξύ 08.00 – 13.00.

Δέσμευση της δημοτικής Αρχής Λέρου είναι η απεμπλοκή από προβλήματα του παρελθόντος και η όσο το δυνατόν αμεσότερη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων.