Διαδικασία αλλαγής ονόματος  λόγω αλλαγής φύλου

Γράφει η Δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου*

 

Η αλλαγή φύλου έχει μπει πλέον στην καθημερινότητά μας και δεν είναι λίγοι αυτοί που προχωρούν σε αυτή τη διαδικασία.

Με την αλλαγή στο φύλο έρχεται και η αλλαγή των στοιχείων στην ταυτότητα. Άλλο όνομα, άλλο φύλο… Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για να γίνουν αυτές οι διορθώσεις;

Σύμφωνα με τις διατάξεις για την αλλαγή του ονόματος, οποιαδήποτε διόρθωση, πρόσθεση ή αφαίρεση ονόματος, γίνεται πάνω στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερόμενου.

Επομένως το πρώτο και βασικότερο είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι Έλληνας γεννημένος στην Ελλάδα ώστε να έχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, ή ομογενής που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό και έχει καταχωρηθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησής του στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου του τόπου της Ληξιαρχικής πράξης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, επειδή το θέμα της αλλαγής ονόματος ή φύλου στη ληξιαρχική πράξη κάποιου είναι πολύ λεπτό και προσωπικό ζήτημα, η αίτηση μπορεί να ασκηθεί και η απόφαση να εκδοθεί από οποιδήποτε άλλο Ειρηνοδικείο  για να διαφυλαχθεί η ανωνυμία του αιτούντος.

Αυτό κυρίως αφορά τους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στην επαρχία όπου οι κοινωνίες είναι πιο μικρές και η ανωνυμία είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Για τον ίδιο λόγο, η αίτηση δεν συζητείται στο ακροατήριο αλλά σε ξεχωριστό χώρο ώστε να διασφαλιστεί η ανωνυμία και η διακριτικότητα που απαιτούν οι υπόθεσεις αυτές.

Η απόφαση εκδίδεται λίγους μήνες μετά και διορθώνει το όνομα και το φύλο  αρχικώς στη ληξιαρχική πράξη γέννησης και εν συνεχεία στο πιστοποιητικό γέννησης και την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Η όλη διαδικασία γίνεται διακριτικά μακριά από αδιακριτα βλέμματα και οι αιτήσεις αυτές σπάνια  απορρίπτονται ως ποτέ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αντίγραφο ταυτότητας, ληξιαρχική πράξη  γέννησης και το ιατρικό έγγραφο της αλλαγής του φύλου.

*ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ
Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 6945-028153, 213-0338950
e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr
 www.legalaction.gr, fb:
Αναστασία Μήλιου