Θα τακτοποιηθούν  όλα τα σχολεία και  τα δημοτικά ακίνητα της Ρόδου

Η Υπηρεσία Δόμησης επιφορτίζεται να φέρει εις πέρας τις διαδικασίες για την τακτοποίηση  των σχολικών κτηρίων αλλά και δημοτικών ακινήτων για θέματα αδειών, έπειτα από σχετική απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, κ. Αντώνη Καμπουράκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου, ανατίθεται στην Υπηρεσία Δόμησης η αρμοδιότητα υπαγωγής σε ρύθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ρόδου, κατά προτεραιότητα, αλλά και κάθε άλλου δημοτικού κτιρίου μπορεί να υπαχθεί σε ρύθμιση τακτοποίησης εντός της προθεσμίας που τίθεται από το νόμο. Μάλιστα, με σχετικό έγγραφο του αρμόδιου Αντιδημάρχου, κ. Στέφανου Δράκου, θα οριστούν και οι υπάλληλοι που θα εκτελέσουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι, από την πρώτη κιόλας ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, ο νέος Δήμαρχος Ρόδου ασχολήθηκε με την κατάσταση των σχολικών κτηρίων του νησιού και επισκέφθηκε κάποια από αυτά, εκφράζοντας τον προβληματισμό του. Ωστόσο, σ’ αυτόν προστέθηκε και το γεγονός ότι σε αρκετά σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα κυλικεία επειδή δεν έχουν τις απαιτούμενες άδειες.

Υπάρχουν θέματα, λοιπόν, με τις άδειες λειτουργίας, τις άδειες πυρασφάλειας ενώ κάποια πρέπει να υπαχθούν στη ρύθμιση περί αυθαιρέτων.

Τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι αρμόδιοι από πλευράς Δημοτικής Αρχής κατέστησαν σαφές  από την πρώτη στιγμή ότι επιθυμούν να τακτοποιηθούν τα θέματα αυτά το γρηγορότερο δυνατόν.