3.000 πεύκα κάηκαν στην Απολακκιά το 1959

Ο κ. ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Αφίκετο εις Ρόδον ο γνωστός Έλλην μεγαλοβιομήχανος κ. Μποδοσάκης. Χθες την μεσημβρίαν ο κ. Μποδοσάκης επεσκέφθη και εχαιρέτισε τον Εθνάρχην Μακάριον.

ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
Ως ανεκοινώθη τα Μαθητικά συσσίτια εις τα Σχολεία Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Δωδεκανήσου θα αρχίσουν λειτουργούνται από της 20ης τρέχοντος.

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Φ.Ο.Ρ.
Αύριον ο φυσιολατρικός Όμιλος Ρόδου πραγματοποιεί εκδρομήν εις Καλαμώνα και Καλόπετραν. Εις Καλόπετραν θα ομιλήση ο λαογράφος της Ρόδου κ. Βρόντης με θέμα: «Εκτίσθη η μονή Καλόπετρας από τον Αλέξανδρον Υψηλάντη;»

3.000 ΠΕΥΚΑ ΚΑΤΕΚΑΗΣΑΝ ΕΚ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΕΙΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΝ
Προχθές την 5.00 απογευματινήν εις την περιοχήν “Χατζούρα” της κοινότητος Απολακκιάς εξερράγη πυρκαϊά, εκ της οποίας απετεφρώθη έκτασις 100 στρεμμάτων η οποία περιελάμβανε 200 κυπαρίσσια και 3000 πεύκα. Δια την κατάσβεσιν της πυρκαϊάς ειργάσθησαν άνδρες της Δασικής υπηρεσίας, της Χωροφυλακής και των Τ.Ε.Χ. Εκ της διενεργηθείσης προανακρίσεως προέκυψεν ότι η πυρκαϊά προεκλήθη εξ αβλεψίας της Ευφροσύνης συζύγου Ιωάννου Διαμαντή ετών 25 η οποία ειργάζετο δια το κάψιμο αποριμμάτων.

ΔΩΡΕΑΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Το υπουργείον Γεωργίας θα χορηγηθή δωρεάν λιπάσματα, σπόρους και ζιζανιοκτόνα εις ορεινούς και ημιορεινούς πληθυσμούς δια την βελτίωσιν των βοσκοτόπων των και την δημιουργίαν λαχανοκήπων.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΣ ΑΛΙΕΥΣ
ΕΙΧΕ ΜΕΘΥΣΕΙ ΚΑΙ ΗΘΕΛΕ ...ΑΕΡΑ

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ. (Ιδ. ανταπόκρισις). Ο Καστελλορίζιος αλιεύς Κουμιανός, υπήρξε προχθές θύμα κωμικοτραγικής περιπέτειας, με αγνώστους ακόμη συνεπείας. Ούτος, ευρισκόμενος εις κατάστασιν μέθης, επεβιβάσθη λέμβου και ηνοίχθη δια θαλάσσιον περίπατον εις τα ανοικτά του Καστελλορίζου δια να συνέλθη.
Λόγω της μέθης του όμως, παρεσύρθη πολύ υπό των θαλασσίων ρευμάτων, με αποτέλεσμα να εισέλθη εις τα τουρκικά χωρικά ύδατα, να συλληφθή υπό τουρκικού περιπολικού και να μεταφερθή εις την έναντι του Καστελλορίζου τουρκικήν πόλιν Αντίφυλλον. Περισσότεραι πληροφορίαι: ελλείπουν.

ΕΝΤΟΣ 40 ΜΕΤΡΩΝ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ Ο κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

Χθες την πρωΐαν διεξήχθη εις τα Γραφεία της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου ο διαγωνισμός δια την εκτέλεσιν του έργου κατασκευής κριπιδώματος εις τον λιμένα Μανδρακίου, προ του Φάρου Αγ. Νικολάου και εσωτερικώς του δεξιού κυματοθραύστου. Εις τον διαγωνισμόν μετέσχον πέντε εργολάβοι εκ των οποίων μειοδότις ανεδείχθη η Εταιρεία Κονοφάγου, η οποία επί προϋπολογισθείσης δαπάνης 1.600.000 δραχμών εδέχθη να αναλάβη την εκτέλεσιν του έργου αντί 1.280.000 δραχμών.
Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκειται εις έγκρισιν της Νομαρχίας και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Η εκτέλεσις του έργου ως ανεκοίνωσεν εκπρόσωπος της Λιμενικής Επιτροπής, θα αρχίση εντός 40 περίπου ημερών.