Κράτος της πλάκας Νο 3

Αυτές τις μέρες συντελείται ένα θαύμα! Έπειτα από παρέλευση πολλών μηνών παραδίδονται στους δικαιούχους οι ανανεωμένες άδειες οδήγησης. 

Η διάρκεια ισχύος τους είναι τριετής.  Για τους αργόστροφους όμως γραφειοκράτες πέρα βρέχει.

Διότι έβαλαν ως έναρξη ισχύος τους όχι την ημερομηνία της ανανέωσης, αλλά αυτήν της κατάθεσης των δικαιολογητικών. 

Έτσι περικόπτεται η διάρκεια ισχύος των αδειών κατά έξι και παραπάνω μήνες!

Το “κράτος της πλάκας” παραμένει αδιόρθωτο, για να βασανίζειτους πολίτες, παρά την αντίθετη άποψη του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου...

Θανάσης Καραναστάσης