Kινδυνεύει με κατάρρευση το Κτηματολόγιο της Ρόδου

Κοινή επιστολή προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, απέστειλαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, το ΤΕΕ Δωδεκανήσου και ο Σύλλογος Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών, ζητώντας την πρόσληψη προσωπικού στο τεχνικό τμήμα του Κτηματολογίου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος «κατάρρευσής» του!

Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην επιστολή, στο συγκεκριμένο τμήμα εργάζεται ένας και μόνο μηχανικός ο οποίος μάλιστα έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις και έως το τέλος του έτους αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί. 

Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, ώστε να συνεχιστεί κανονικά η λειτουργία του το Κτηματολόγιο Ρόδου αλλά η συναλλακτική ζωή του νησιού και η ενίσχυση των επενδύσεων.

Η επιστολή που κοινοποιείται τόσο προς τον Πρωθυπουργό της χώρας όσο και προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και το Δήμαρχο Ρόδου, αναφέρει αναλυτικά τα εξής:
«Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Το Κτηματολόγιο Ρόδου δημιουργήθηκε επί Ιταλικής κατοχής με το ιταλικό κυβερνητικό διάταγμα 132/1929 και διατηρήθηκε μετά την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων και την εισαγωγή της Ελληνικής Νομοθεσίας  με το  άρθρο 8 του Ν. 510/1947, αφού ως σύστημα πλεονεκτούσε και διασφάλιζε πλήρη διαύγεια των επί των ακινήτων εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

Πρόκειται για πρωτοποριακό εργαλείο σε σχέση με τα υποθηκοφυλακεία και συντέλεσε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του νησιού, στην προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα και  στην εισροή  εσόδων στο δημόσιο. 

Το υφιστάμενο Κτηματολόγιο παρέχει ασφάλεια στις συναλλαγές λόγω της αυξημένης πίστης του, διότι η νομιμότητα  των πράξεων που καταχωρούνται,  ελέγχεται  από κτηματολογικό Δικαστή.

Σήμερα λόγω της έλλειψης μηχανοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του, της συνεχούς αποψίλωσης του από προσωπικό  και της  αύξησης του όγκου των εκκρεμοτήτων του, βρίσκεται σε οριακό σημείο λειτουργίας.  Να σημειωθεί, ότι εκκρεμούν περισσότερες  από 20.000 πράξεις για καταχώρηση στα βιβλία  του.

Ο πλέον νευραλγικός τομέας του είναι το τεχνικό τμήμα, το οποίο αναλαμβάνει:
1. Τις ενημερώσεις οικοδομών,
2. τον  έλεγχο πράξεων που αφορούν τεχνικές διορθώσεις ακινήτων,
3. τις αποσπάσεις ακινήτων και τη δημιουργία νέων κτηματολογικών υπομερίδων,
4. τον έλεγχο και την εγγραφή πράξεων εφαρμογής, απαλλοτριώσεων κ.λπ. και
5. γενικά κάθε εργασία, που έχει σχέση με τη θέση, την έκταση, τα όρια, τον προσδιορισμό και κάθε εδαφική ή οικοδομική ή άλλη τεχνική μεταβολή των ακινήτων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 724/1977 οι προβλεπόμενες θέσεις στελέχωσης του τμήματος αυτού είναι: Μία (1) θέση πολιτικού μηχανικού ή αγρονόμου – τοπογράφου μηχανικού, δύο (2) θέσεις υπομηχανικών και δύο (2) θέσεις σχεδιαστών.

Δυστυχώς και παρά το προβλεπόμενα στο νόμο το Τεχνικό Τμήμα του Κτηματολογίου στελεχώνεται σήμερα μόνο από ένα μηχανικό, τον κ. Ποσειδώνα Καλαμπόκη του Περικλέους, ο οποίος πληροί ήδη τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και αναμένεται να την αιτηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η αποχώρηση του ως άνω υπαλλήλου θα σημάνει την πλήρη κατάρρευση του Τεχνικού Τμήματος και κατ’ επέκταση του Κτηματολογίου Ρόδου, γεγονός το οποίο θα πλήξει την οικονομική ζωή  και ανάπτυξη του τόπου.

Επιπλέον θα καθυστερήσει περαιτέρω την καταχώριση των εκκρεμών πράξεων με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η εναρμόνισή του με το Ελληνικό  Κτηματολόγιο σύμφωνα με το νόμο 4512/2018, ενώ θα ματαιωθούν  συναλλαγές και επενδύσεις, που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.

Με την παρούσα σας παρακαλούμε να επιληφθείτε του θέματος και να προβείτε άμεσα  στην πλήρωση των κενών αυτών οργανικών θέσεων, που είναι τόσο αναγκαία για  την επιβίωση του Κτηματολογίου Ρόδου, τη συναλλακτική ζωή του νησιού και την ενίσχυση των επενδύσεων. 

Ρόδος, 10 Οκτωβρίου  2019
Με εκτίμηση,
Για τον Δικηγορικό 
Σύλλογο Ρόδου 
ο  Πρόεδρός του  
Βασίλειος Περίδης.

Για το Τ.Ε.Ε. 
Δωδεκανήσου 
Ο Πρόεδρός του   
Αντώνιος Γιαννικουρής.

Για τον Σύλλογο 
Αγρονόμων – 
Τοπογράφων  Μηχανικών ο Πρόεδρός του 
Παναγιώτης Τσιράκος».