Λεξιστορείν: Ο έφηβος!

Ως έφηβο χαρακτηρίζουμε τον νέο άνθρωπο ηλικίας 15-20 ετών περίπου.

Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη από το επί + ήβη (το επί γίνεται εφ- λόγω της δασείας της λέξης ήβη).

‘Ηβη ονομάζουμε την περίοδο κατά την οποία ο άνθρωπος καθίσταται ικανός για αναπαραγωγή.