Τραγικό δυστύχημα στο Μόντε Σμιθ: Φορτηγό πολτοποίησε το κεφάλι πεντάχρονου αγοριού

 

Ο «ΟΜΗΡΟΣ» ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΔΩΡΗΣΕ ΠΟΣΑ ΔΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. αν.) Δι’ επιστολής του ο Σύλλογος “Όμηρος” Αμερικής προς την κοινότητα Όθους, εγνωστοποίησεν ότι απεφασίσθη να αποσταλούν 200 δολλάρια εις τον μορφωτικόν σύλλογον Όθους “Εργασία και Χαρά” δια την αποπληρωμήν της κινηματογραφικής του μηχανής προβολής 200 δολλάρια δια διαφόρους επισκευάς και πλουτισμόν της σχολικής βιβλιοθήκης 100 δολλάρια δια την ανέγερσιν ναϋδρίου και 50 δολλάρια δια την αγοράν βιβλίων της Χριστιανικής αδελφότητος Όθους.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΕΙΣ 60 ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών υπό του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος απεφασίσθη η χορήγησης 60 υποτροφιών εις Κυπρίους νεαρούς οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα εις τας Σχολάς της Λέρου.

ΑΦΙΧΘΗ ΧΘΕΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Αφίκετο χθες εις Ρόδον ο Δήμαρχος Μανδρακίου Νισύρου κ. Γιαλλούρης, προς προώθησιν διαφόρων ζητημάτων του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
Το Σάββατον εις την Λέσχην Προσκόπων της Ρόδου θα πραγματοποιηθή σύσκεψις των βαθμοφόρων όλων των προσκοπικών τμημάτων Ρόδου, προς καθορισμόν προγράμματος δράσεων κατά το αρξάμενον προσκοπικόν έτος.

ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΜΟΝΤΕ ΣΜΙΘ
ΕΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΝΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΑΓΟΡΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΧΘΕΣ


Ο δράστης συνελήφθη
Τραγικόν δυστύχημα έλαβε χώραν χθες το απόγευμα εις την οδόν Θεμιστοκλέους Σοφούλη, όπου φορτηγόν αυτοκίνητον εφόνευσε 5ετή παίδα. Το δυστύχημα έλαβε χώραν ολίγον προ της 5ης απογευματινής χθες εις σημείον της Θεμιστοκλέους Σοφούλη, πλησίον της διασταυρώσεως προς την οδόν Βορείου Ηπείρου, ο μικρός δε ο οποίος απεβίωσεν ακαριαίως ήτο ο Ιωάννης Καμπουρόπουλος.

Υπό της Αστυνομίας Τροχαίας ενεργούνται από της στιγμής του δυστυχήματος ανακρίσεις μη περατωθείσαι εισέτι και συνεπώς δεν έχουν καθορισθή ακόμη σαφώς αι λεπτομέρειαι.

Εκ των πρώτων πάντως πληροφοριών προκύπτει ότι, ο 5ετής Ιωάννης ευρίσκετο πλησίον της οικίας του πατρός του και έπαιζε όταν ενεφανίσθη το φορτηγόν και τον εφόνευσε.

Ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου, ευρισκόμενος εις αθλίαν κατάστασιν, συνελήφθη και κρατείται παρά των αστυνομικών αρχών. Το πτώμα του μικρού μετεφέρθη αργότερον εις το Νοσοκομείον, ιατρός δε ανέφερεν προς την Αστυνομίαν τροχαίας ότι η η κεφαλή του παιδιού επολτοποιήθη.

Το δυστύχημα τούτο προεκάλεσε θλίψιν εις τους κατοίκους ολοκλήρου της περιοχής του Μόντε Σμιθ.
Εν τω μεταξύ, χθες το εσπέρας το πτώμα του μικρού εξητάσθη υπό ιατροδικαστού.


Η ΡΟΔΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΕΛΙΧΘΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΩΣ ΠΟΛΥ
Η ΓΝΩΜΗ ΙΤΑΛΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Αφίκετο εις Ρόδον, προερχόμενη εξ Αθηνών η Ιταλίς δημοσιογράφος Ρίτα Καραμπάνια της εφημερίδος “Ρώμα”, η οποία έχει αποστολήν να ετοιμάση 10 άρθρα διά την Ελλάδα.

Η εν λόγω δημοσιογράφος, η οποία έχει ζήσει κατά την παιδικήν της ηλικίαν εις Ρόδον ερωτηθείσα, απήντησεν ότι θα γράψη διά την Ρόδον τρία άρθρα, εξέφρασε δε τον θαυμασμόν της δια την εξέλιξιν και πρόοδον της πόλεως από της προπολεμικής εποχής μέχρι σήμερον.