Θριάμβευσαν οι Ρόδιοι πυγμάχοι - Οι Αμερικανοί δεν κέρδισαν ούτε μια νίκη

ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ ΤΗΝ 1ην ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΟΥ Π.ΟΔ.

ΕΘΡΙΑΜΒΕΥΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΟΙ ΡΟΔΙΟΙ ΠΥΓΜΑΧΟΙ - ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΔΕΝ ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ ΟΥΤΕ ΜΙΑΝ ΝΙΚΗΝ

Ποιοι ετιμήθησαν διά διπλωμάτων
Με θριαμβευτικάς νίκας εορτάσθη προχθές το εσπέρας εις το γήπεδον αθλοπαιδιών του “Πεισιρόδου”, η πρώτη επέτειος από της ιδρύσεως του Πυγμαχικού Ομίλου Δωδεκανήσου, παρουσία του διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα, του υποδιοικητού της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής κ. Μπαγλανέα, του τμηματάρχου της Νομαρχίας κ. Παπαδοπούλου, Αμερικανών αξιωματικών του Έκτου Στόλου, και 1500 περίπου φίλων της πυγμαχίας.

Προ της ενάρξεως των πυγμαχικών συναντήσεων, η μπάντα του αμερικανικού καταδρομικού “Μπόστον” εψυχαγώγησε τους αναμένοντας θεατάς, οι οποίοι είχον προσέλθει, ωθούμενοι εκ περιεργείας, διά να ίδουν πώς οι νεαροί Ρόδιοι πυγμάχοι θα αντιμετώπιζαν τους Αμερικανούς διακεκριμένους πυγμάχους του “Μπόστον”.

Τα αποτελέσματα των πυγμαχικών συναντήσεων: O Θωμάς Κοντουδιός ενίκησε τον Βασίλειον Τσουρδήν εις τα σημεία, ο Φωτούλης ενίκησε τον Ράουζεν με νοκ άουτ, ο Ζωάννου ενίκησε τον Μπλάου εις τα σημεία, ο Παπαϊωάννου εξήλθεν ισόπαλος του Φέρον, ο Λυκοπάντης επεβλήθη του Μπόουλινγκ με νόκ άουτ, ο Σπανουδάκης εξήλθεν ισόπαλος του Κρέϋ και ο Χατζής ενίκησε τον μαύρον Μπράουν με τεχνικόν νόκ άουτ.

Ενδιαμέσως απενεμήθησαν υπό αντιπροσώπου του κ. Νομάρχου μετάλλια και διπλώματα εις τον προπονητήν του Ομίλου και ιδρυτήν κ. Αβραμίδην και εις τους νεαρούς Ροδίους πυγμάχους Ηλίαν Λυκοπάντην, Βασίλειον Ζωάννου, Σταμάτιον Φωτούλην, Γεώργιον Χατζηνικήταν, Μάριον Κιττώφ, Νικόλαον Ναζαριάν, Μιχαήλ Χατζήν, Δημήτριον Μαμμήν, Σάββαν Γιαννουκά, Μιχαήλ Θεοδοσίου, Νικόλαον Παμπάλην, Νικόλαον Βαβίτην, Ηλίαν Παπαϊωάννου, Αντώνιον Νομικόν, Ευάγγελον Παπακαλοδούκαν και Θωμάν Κοντουδιόν.

Προ της απονομής των διπλωμάτων ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Μαμαλίγκας, ομιλήσας δι’ ολίγον, ετόνισεν ότι παρήλθεν ένα έτος από της ιδρύσεως της Πυγμαχικού Ομίλου, πλήρες δυσκολιών, και ότι ήδη έχει επιτευχθή εις τον τομέα αυτόν μεγάλη πρόοδος. Συνεχίζων ο κ. Μαμαλίγκας ετόνισεν ότι οι Ρόδιοι πυγμάχοι είναι όλοι εργατικά παιδιά και διά τούτο είναι περισσότερον αξιέπαινοι, αφού επεβλήθησαν ακόμη και διεθνών πυγμαχικών φυσιογνωμιών. Τέλος υπεγράμμισεν ότι ο Όμιλος Δωδεκανήσου κατέλαβε την 2αν θέσιν εις το Πανελλήνιον πρωτάθλημα και ότι φιλοδοξία των Ροδίων πυγμάχων είναι να αναβιώσουν την εποχήν των Ολυμπιονικών.

ΑΦΙΧΘΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
Αφίκετο ο Δήμαρχος Μεγίστης κ. Κονδυλιός, προκειμένου να επισκεφθή τον κ. Νομάρχην και να συνεργασθή μετά των προϊσταμένων διαφόρων υπηρεσιών επί ζητημάτων της νήσου του.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας).
Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος Καλύμνου κ. Αντ. Καλογιάννης, περί τα τέλη τρέχοντος μηνός θα έχουν αποπερατωθή αι τσιμεντοστρώσεις και τα λοιπά έργα της περιφερείας Βαθέος, η δαπάνη των οποίων ανήλθεν εις 450.000 δρχ. περίπου.
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ


ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
-Χθες αφίκετο εις Ρόδον ο στρατιωτικός ακόλουθος της εν Αθήναι Βρεττανικής Πρεσβείας, κ. Τζόνσον.
-Επισκευασθεισών των ζημιών του κτιρίου του Καζουλλείου Γυμνασίου επανήρχισαν από χθες αι διδασκαλίαι εις το εν λόγω κτίριον.
-Υπό της Επιθεωρήσεως Εργασίας ανεκοινώθη ότι και κατά την τρέχουσαν εβδομάδα θα χορηγούνται Επαγγελματικά βιβλιάρια εις τους υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά οικοδόμους.