Συμμετοχή του 4ου Γενικού Λυκείου Ρόδου σε πρόγραμμα Erasmus

Το 4ο Γενικό Λύκειο Ρόδου συμμετέχει ως εταιρικό σχολείο  σε πρόγραμμα Erasmus+ KA229 με τίτλο «La Prensa del Futuro: Periódico y Radio Digital» και κωδικό αριθμό 2019-1-ES01-KA229-065920_2.

Ο αγγλικός τίτλος του προγράμματος είναι «Future Press: On line Newspaper and Radio». Πρόκειται για στρατηγική σύμπραξη τεσσάρων ευρωπαϊκών σχολείων, διάρκειας δύο σχολικών ετών (2019-2021), που επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα ακόλουθα σχολεία:
•    IES Las Marinas, Ισπανία (συντονιστικό σχολείο)
•    Dimitar Talev Secondary School, Βουλγαρία
•    Instituto di Instruzione Secondaria Superiore “Federico II”, Ιταλία
•    4ο Γενικό Λύκειο Ρόδου, Ελλάδα

Το θέμα του προγράμματος είναι η δημιουργία διαδικτυακής σχολικής εφημερίδας και διαδικτυακού σχολικού ραδιοφώνου μέσω της συνεργασίας των σχολείων-εταίρων. Τα σχολεία με τη χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών εργαλείων θα δημιουργήσουν διαδικτυακά σχολικά Μ.Μ.Ε., όπου θα αναρτούν άρθρα, συνεντεύξεις, φωτογραφίες, βίντεο και podcasts. Γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μετακινήσεις καθηγητών και μαθητών στις χώρες των σχολείων/εταίρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία και να επιτευχθεί η ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών μεταξύ των σχολείων. Εκτιμάται ότι μέσω της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος οι μαθητές θα αποκτήσουν ενδιαφέρον για την εγχώρια και διεθνή επικαιρότητα, ώστε να εξελιχθούν σε αυριανούς ενεργούς και καλά πληροφορημένους πολίτες, και θα έρθουν σε επαφή με τη νοοτροπία και την κουλτούρα άλλων ευρωπαϊκών λαών αναπτύσσοντας έτσι διεθνιστικό πνεύμα. Ακόμη, θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και στις νέες τεχνολογίες.
Η παιδαγωγική ομάδα απαρτίζεται από τους εξής εκπαιδευτικούς: Χατζηζήση Ελένη (συντονίστρια προγράμματος), Πετείνη Παναγιώτα και Αποστολίδη Γεώργιο. Επίσης, εμπλέκονται και οι εκπαιδευτικοί Τσακανίκα Ευαγγελία και Λυριστή Ευγενία, ως αναπληρωματικά μέλη.