Διαμαρτυρία της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για τις αλλαγές προϊσταμένων στον δήμο Ρόδου

Την αντίθεσή της στις αλλαγές και μετακινήσεις προϊσταμένων των υπηρεσιών του δήμου Ρόδου, εκφράζει η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) Δωδεκανήσου.

Ήδη έχουν επέλθει δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες υποστηρίζει η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., η οποία, όπως επισημαίνει, αναγνωρίζει το δικαίωμα της κάθε δημοτικής αρχής για αλλαγές ή μετακινήσεις, αλλά αυτές θα πρέπει να γίνονται μεθοδευμένα και κατόπιν διαβούλευσης.


Ειδικότερα, στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρονται τα εξής:
«Από την ανάληψη καθηκόντων της, η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Ρόδου, μην έχοντας συμπληρώσει 2 μήνες, έχει πραγματοποιήσει σωρεία μετακινήσεων προσωπικού κυρίως σε επίπεδο θέσεων ευθύνης (Προϊστάμενοι Τμημάτων – Διευθύνσεων). Αρκετές εξ αυτών αφορούν Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου. Μελετώντας τον τρόπο, τη μεθοδολογία και το σκεπτικό που ακολουθήθηκε στην πλειονότητα των περιπτώσεων διαπιστώνεται ότι, η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου που αναφέρονται στις αποφάσεις μετακίνησης, δεν θα είναι εύκολο, αν όχι εφικτό, να επιτευχθούν.


Οι μετακινήσεις που έχουν γίνει έως και σήμερα δεν έχουν γίνει μαζικά. Και σίγουρα έπονται ακόμα κάποιες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί κενά και δυσλειτουργίες στη διοίκηση. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία διαχειρίζεται έργα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, έμεινε, επί παραδείγματι, χωρίς Προϊστάμενο Διεύθυνσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, τη χρονική στιγμή που γράφεται το παρόν, η Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών δεν έχει Προϊστάμενο και η θέση ενός Τμηματάρχη είναι κενή. Επιπρόσθετα, ενώ υπάρχει πληθώρα Μηχανικών που επιθυμούν να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι Τμήματος, έχουν δοθεί αρμοδιότητες Προϊσταμένου σε δύο Τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών στο ίδιο πρόσωπο, που όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό δεν είναι δυνατό να πετύχει και στα δύο πόστα, χωρίς βέβαια να φέρει και την ευθύνη για αυτό.


Γίνονται μετακινήσεις Μηχανικών σε επίπεδο θέσεων ευθύνης (Προϊστάμενοι Τμημάτων, Διευθύνσεων) από ένα γνωστικό αντικείμενο, σε εντελώς διαφορετικό. Η μετακίνηση Προϊσταμένου από Διεύθυνση Πολεοδομικών θεμάτων, σε Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ή αντίστροφα, φέρει τεράστια δυσλειτουργία και στις δύο υπηρεσίες. Το επάγγελμα του Μηχανικού έχει εξειδίκευση και η Ελληνική πολυνομία το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Συνάδελφος που δεν έχει υπηρετήσει ως απλός υπάλληλος σε μία υπηρεσία για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν είναι δυνατό να τοποθετείται σε αυτή και να καλείται να αναλάβει τη διοίκησή της. 


Ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού βέβαια δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε με την τοποθέτηση Μηχανικών σε θέσεις Διοικητικών ή Οικονομικών υπηρεσιών. Η μετακίνηση, Μηχανικού με πολλά χρόνια εμπειρίας και στα δύο βασικά γνωστικά αντικείμενα (Τεχνικά έργα, Πολεοδομία) σε τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων κάθε άλλο παρά ορθή αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να χαρακτηριστεί.


Οι μετακινήσεις Μηχανικών όπως έγιναν έως σήμερα, φαίνεται να έχουν προκαλέσει κατ’ αρχάς μεγάλη σύγχυση, βραχυπρόθεσμα να δημιουργούν δυσλειτουργίες σε νευραλγικές για το Δήμο υπηρεσίες και μακροπρόθεσμα αμφίβολα αποτελέσματα. Σημασία όμως έχει και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν. Σε αρκετές των περιπτώσεων έγιναν άνευ συνέντευξης, συζήτησης, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς να ληφθούν υπ’όψιν κοινωνικά κριτήρια. Η δημοτική αρχή έως και σήμερα δεν έχει συμπληρώσει δύο μήνες από την ανάληψη καθηκόντων της. Διερωτάται κανείς πώς είναι δυνατό να διαπιστωθεί η ανεπάρκεια κάποιου σε ένα πόστο, ώστε να απομακρυνθεί από αυτό. Και πώς είναι δυνατό να κριθεί η επάρκεια κάποιου, ώστε να αναλάβει κάποιο άλλο πόστο. Τέλος, η μετακίνηση Μηχανικού από μια υπηρεσία σε μια άλλη, ιδιαίτερα σε επίπεδο θέσης ευθύνης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα. Απαιτείται παράδοση - παραλαβή υποθέσεων και κατατόπιση του αντικαταστάτη, για την ομαλή μετάβαση. Δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις, όπως προαναφέρθηκε, ο αντικαταστάτης ορίστηκε μετά από αρκετές ημέρες ή δεν έχει οριστεί ακόμα.


Η  Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου αναγνωρίζει το δικαίωμα της κάθε Δημοτικής Αρχής, να προβαίνει στις αλλαγές ή μετακινήσεις προσωπικού, που θεωρεί απαραίτητες για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της. Αυτές όμως θα πρέπει να γίνονται μεθοδευμένα, κατόπιν διαβούλευσης, με ορθό τρόπο και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το γνωστικό αντικείμενο και την εμπειρία του κάθε Μηχανικού. 


Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου επεδίωξε, επιδιώκει και θα επιδιώκει συνεχώς συνεργασία με όλους τους φορείς του Δημοσίου που απασχολούν Διπλωματούχους Μηχανικούς, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών της. Από τις πρώτες μέρες ανάληψης καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής επεδίωξε συνάντηση με τον κο Δήμαρχο. Συνάντηση έγινε εν τέλει με την κα Γενική Γραμματέα, όπου κατατέθηκαν οι απόψεις της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου μεταξύ άλλων και για τις μετακινήσεις προσωπικού. Το παρόν Δελτίο Τύπου συντάχθηκε προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου για τις μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ρόδου, αλλά και σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία στη Δωδεκάνησο. Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου είναι στη διάθεση όποιας αρχής ή διοίκησης επιθυμεί γόνιμο διάλογο και συνεργασία για καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Μίκα Μιχαλάκη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός    Η Γενική Γραμματέας
Αναστασία Παπαδοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός»

Συνάντηση με τον περιφερειάρχη

Τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο συνάντησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που απασχολούν τα μέλη του συλλόγου και τα οποία εργάζονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.


Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας,  οι εκτός έδρας μετακινήσεις των συναδέλφων τους στα νησιά, η ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας - Νησιωτικότητα, ο Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  (προβάδισμα, ειδικότητες, αρμοδιότητες), η νομική κάλυψη – υποστήριξη Μηχανικών σε τεχνικά θέματα. 


Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου ενημέρωσε τον κ. Περιφερειάρχη:
· για την υποστελέχωση των υπηρεσιών και τη δυσκολία παραγωγής έργου από τους συναδέλφους τους. 
· ότι οι εκτός έδρας μετακινήσεις στα νησιά για αυτοψίες και επιβλέψεις έργων έχει μεγάλο κόστος και δημιουργεί οικονομικά προβλήματα στους συναδέλφους Μηχανικούς. Η καταβολή των χρημάτων για τις μετακινήσεις των συναδέλφων γίνεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και απαιτεί κατάθεση πολλών δικαιολογητικών από μέρους τους. 


Επίσης επισημάνθηκε η δυσκολία μετακίνησης σε νησιά εκτός της εμβέλειας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
· ότι θα πρέπει να επισημανθεί σε όλους τους θεσμούς – Κυβέρνηση, Υπουργεία, Ενώσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης , η ιδιαιτερότητα και η νησιωτικότητα της περιοχής. 


· για τις απόψεις της σχετικά με τον Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας και επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να τηρηθεί το προβάδισμα των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις.

· για την ανάγκη νομικής υποστήριξης των συναδέλφων τους μηχανικών για τεχνικά θέματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και για νομική εκπροσώπηση σε δικαστικές υποθέσεις.
Ο κ. Περιφερειάρχης έδειξε ενημερωμένος για τα ανωτέρω προβλήματα και μας έκανε γνωστό ότι :

· έχει ζητήσει επίσημα την πρόσληψη 70 Μηχανικών για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τους διαβεβαίωσε ότι είναι διατεθειμένος να αντιδράσει σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί το αίτημά του για στελέχωση των υπηρεσιών.

· έχει καταθέσει πρόταση στην Κυβέρνηση για την κάλυψη του κόστους των εκτός έδρας μετακινήσεων των συναδέλφων Μηχανικών, χωρίς να επιβαρύνονται οι ίδιοι (με χρέωση της Περιφέρειας μέσω πιστωτικής κάρτας). 

· είναι θετικός στην αναμόρφωση του Ο.Ε.Υ της Περιφέρειας με βάση την κείμενη νομοθεσία, σεβόμενος τις πρόσφατες αποφάσεις των δικαστηρίων και έχει σκοπό να συγκροτήσει προσεχώς σχετική Επιτροπή.

· σκοπεύει να προβεί στην πρόσληψη νομικών συμβούλων στην Περιφέρεια, ένας εκ των οποίων θα αναλάβει τα θέματα των Μηχανικών.

Μετά την ανωτέρω συζήτηση, η οποία διεξήχθη σε θετικό κλίμα, ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο. Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου δήλωσε ότι είναι στη διάθεση αυτού για συνεργασία με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας.