Πρόστιμο σε κυλικείο σχολείου της Ρόδου επειδή... δεν πουλούσε κουλούρια!

● Πρόστιμο επιβλήθηκε σε κυλικείο σχολείου της Ρόδου επειδή... δεν πουλούσε κουλούρια! Σε άλλη περίπτωση επειδή η τυρόπιτα πουλιόταν κατά 10 λεπτά πιο ακριβά επεβλήθη πρόστιμο 1000 ευρώ! (δεν είναι “τρολιά” πρόσφατα εκδόθηκαν οι αποφάσεις).

● Παραθέτουμε την πληροφορία χωρίς σχόλια, διότι τα ευκόλως εννοούμενα ...παραλείπονται! Απλώς επισημαίνουμε ότι ...μερικά πράγματα αδυνατούμε να τα καταλάβουμε!

● Αδυναμία επίσης δηλώνουμε στο να κατανοήσουμε κάποια πράγματα που γίνονται και σε άλλους τομείς, σε τοπικό επίπεδο! Πιθανόν αυτοί που τα κάνουν να είναι πιο... προχωρημένοι!

Ο  κακός