Αναπληρωτής προϊστάμενος στη διεύθυνση πολεοδομικών εφαρμογών  ο Γεώργιος Περνάρης

Αναπληρωτής προϊστάμενος στη διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών ορίστηκε με απόφαση του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη ο κ. Γεώργιος Περνάρης.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε αναπληρωτή προϊστάμενο και μέχρι την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στη Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου τον προϊστάμενο του τμήματος Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών Γεώργιο ΠΕΡΝΑΡΗ του Χαρίλαου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α’ επειδή πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 100 Ν. 3584/2007).

Ο αναφερόμενος υπάλληλος θα ασκεί τα καθήκοντα θέσης ευθύνης ως τη νέα επιλογή προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και θα του καταβάλλεται το προβλεπόμενο για τη θέση προϊσταμένου Δ/νσης επίδομα.