Έντεκα θέσεις στάθμευσης για δικαστικούς και υπαλλήλους

Έντεκα θέσεις στάθμευσης για οχήματα δικαστικών, εισαγγελέων και δικαστικών υπαλλήλων χωροθετούνται μπροστά και παραπλεύρως του δικαστικού μεγάρου μετά από απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής, ενώ θέσεις στάθμευσης θα παραχωρηθούν στα ίδια σημεία και για την εξυπηρέτηση οχημάτων της ελληνικής αστυνομίας.


Η επιτροπή που συνεδρίασε χτες υπό την προεδρεία του αντιδημάρχου Κώστα Ταρασλιά συζήτησε το σχετικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μετά από την εισήγηση της διεύθυνσης τεχνικών έργων και υποδομών, κατόπιν σχετικής απόφασης της δημοτικής αρχής.


Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, η δημοτική αρχή  επιθυμεί να παραχωρήσει τις θέσεις στάθμευσης μπροστά και δίπλα από το δικαστήριο στους δικαστικούς, εισαγγελείς και υπαλλήλους του δικαστηρίου και να χωροθετήσει θέσεις για την Ελληνική αστυνομία.


Μάλιστα συντάχθηκε μελέτη σύμφωνα με την οποία μπροστά από το δικαστήριο παραχωρούνται πέντε θέσεις οχημάτων, μία θέση για οχήματα ΑΜΕΑ, μία θέση για το λεωφορείο της αστυνομίας, δύο θέσεις για οχήματα της αστυνομίας και επί της οδού Μπλέσα (στον δίπλα δρόμο), έξι θέσεις για τα οχήματα δικαστικών και εργαζομένων του δικαστικού μεγάρου.


Όπως έγινε γνωστό, κατά τη συζήτηση με προηγούμενη μελέτη είχε χωροθετηθεί μία θέση δικύκλων μπροστά από το δικαστήριο που καταργήθηκε αλλά παραμένει η θέση μοτοποδηλάτων πίσω από τα δικαστήρια επί της εθνάρχου Μακαρίου. 


Με απόφαση της ΑΔΔ του 1993 αποφασίστηκε η διάθεση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ μπροστά από το δικαστήριο. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  το 1996 είχε αποφασιστεί η πλωτάρχου Μπλέσα να γίνει πεζόδρομος και να παραχωρηθούν οι θέσεις στάθμευσης στους δικαστικούς, ενώ επιτρεπόταν και η τροφοδοσία των καταστημάτων. Επίσης, με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου το 2000 καθορίστηκε ελεγχόμενη στάθμευση μπροστά από τα δικαστήρια στην οδό 7ης Μαρτίου.


Το 2018, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε αντιδρόμηση της οδού Μπλέσα, καθώς είχε προηγηθεί πεζοδρόμηση της εθνάρχου Μακαρίου. Ενώ παλιά ήταν άνοδος, στη συνέχεια έγινε κάθοδος. Με απόφαση του 2018 παραχωρήθηκαν ατελώς θέσεις στάθμευσης σε κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες, ενώ με άλλη απόφαση δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε, η χωροθέτηση θέσης μοτοποδηλάτων γενικής χρήσης.


Σύμφωνα με τη νέα μελέτη προβλέπεται ότι στην οδό 7ης Μαρτίου από τη συμβολή της με την οδό εθνάρχου Μακαρίου έως τη συμβολή της με την οδό πλωτάρχη Μπλέσα θα επικαιροποιηθεί η θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ μπροστά από την κύρια είσοδο του δικαστικού μεγάρου, ακυρώνεται η θέση μοτοποδηλάτων και αποφασίζεται η χωροθέτηση πέντε θέσεων στάσης και στάθμευσης ατελώς για τη χρήση οχημάτων δικαστών, εισαγγελέων και δικαστικών υπαλλήλων, η χωροθέτηση μίας θέσης 10 επί 2,5μ. για το υπηρεσιακό όχημα μεταγωγών της αστυνομίας καθώς και δύο θέσεις 5 επί 2,5μ. για τα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας.


Στην οδό πλωτάρχη Μπλέσα καθ’ όλο το μήκος της προβλέπεται η παραχώρηση έξι θέσεων στάσης-στάθμευσης ατελώς για χρήση οχημάτων δικαστών, εισαγγελέων και δικαστικών υπαλλήλων και η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση από εθνάρχη Μακαρίου προς την 7ης Μαρτίου.


Σημειώνεται ότι ο προέδρος της επιτροπής αντιδήμαρχος Κώστας Ταρασλιάς κατέθεσε πρόταση ώστε στην οδό Μπλέσα να μην παραχωρηθεί το σύνολο των θέσεων ( έξι) για τους δικαστικούς, αλλά επειδή εκεί βρίσκεται η ένωση ξενοδόχων Ρόδου, με τον ΠΡΟΤΟΥΡ να παραχωρηθούν εκ νέου οι δύο θέσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ένωσης, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Η πρόταση έγινε δεκτή από τα μέλη της επιτροπής. 


Η απόφαση θα έρθει για συζήτηση και έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο και στη συνέχεια θα σταλεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση για να τεθεί σε εφαρμογή.