Συνεδριάζει το συντονιστικό  όργανο για τις πλημμύρες

Συνεδριάζει την Τρίτη 29 Οκτωβρίου το Συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων

Σκοποί της συνεδρίασης του οργάνου είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων που έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων στο νομό και ειδικότερα στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου.

Το ΣΟΠΠ θα συνεδριάσει στη 1 το μεσημέρι υπό την προεδρεία του αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Ευστρατίου.

Ειδικότερα στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν :

α. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χρήστος Ευστρατίου ως Πρόεδρος.

β. Από το Περιφερειακό Συμβούλιο τα μέλη:

(1) Θεμέλαρος Γιάννης

(2) Ανανίας Άγγελος

γ. Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ν. Αιγαίου/Τοπικό Παράρτημα

Δωδεκανήσου ή εκπρόσωπός του.

δ. Ο Προϊστάμενος της Δνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αιγαίου κ. Παγώνης Παναγιώτης.

ε. Ο Προϊστάμενος της Δνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.

Δρόσος Αθανάσιος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζηγεωργίου Νικόλαος και οι υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω, Καλύμνου και Καρπάθου

στ. Ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Αιγαίου ή ο νόμιμος

αναπληρωτής του.

ζ. Ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ και ο Διοικητής της 80 ΑΔΤΕ ή εκπρόσωποί τους.

η. Ο Δ/ντης της Α’ Αστυνομικής Δ/νσης Δωδεκανήσου και ο Δ/ντης της Β’ Αστυνομικής

Δ/νσης Δωδεκανήσου ή εκπρόσωποί τους.

θ. Ο Διοικητής της 8ης ΠΕΔΙΛΣ και ο Λιμενάρχης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ή

εκπρόσωποι τους.

ι. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας Κω ή εκπρόσωποι τους.

ια. Η Προϊσταμένη της Δνσης Δασών Δωδ/σου κα Μπαλατσούκα Αικατερίνη ή

εκπρόσωπός της.

ιβ. Ο Δντης της Δνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της ΠΝΑ κ. Μαριάς Εμμανουήλ ή

εκπρόσωπός του.

ιγ. Εκπρόσωποι του ΕΚΑΒ Ρόδου, των Νομαρχιακών Γενικών Νοσοκομείων Καλύμνου και

Κω ή εκπρόσωποι τους.

ιδ. Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας Νομού Δωδεκανήσου:

· Ο Εκπρόσωπος του Σώματος Eθελοντών Σαμαρειτών & Διασωστών του ΕΕΣ

Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου

· Ο Εκπρόσωπος του Συλλόγου Ραδιοσυχνότητας Πολιτών CB Δωδ/σου (Ε.Ο.Π.Κ.)

· Ο Εκπρόσωπος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δωδ/σου

· Ο Εκπρόσωπος του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Οδηγών Οχημάτων εκτός Δρόμου

· Ο Εκπρόσωπος της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ο.Α.Κ.)

· Ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Νότιας Δωδ/σου

· Ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Βόρειας Δωδ/σου

· Ο Εκπρόσωπος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων της Περιφερειακής Εφορίας Δωδ/σου

· Ο Εκπρόσωπος της Λέσχης 4Χ4 Ρόδου

· Ο Εκπρόσωπος της Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας Δ. Ρόδου

· Ο Εκπρόσωπος του Σωματείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αστυπάλαιας

· Ο Εκπρόσωπος της Λέσχης 4Χ4 Κω

· Ο Εκπρόσωπος της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων νήσου Κω

· Ο Εκπρόσωπος των Ελλήνων Διασωστών Κω

· Ο Εκπρόσωπος των Ε.Ε.Σ. & Σαμαρειτών Κω

· Ο Εκπρόσωπος της Εθελοντικής Ομάδας -Πολιτιστικού Συλλόγου Σαλάκου «Το σπήλαιο»

Επιπλέον, καλούνται να συμμετάσχουν:

ιε. Οι Εκπρόσωποι Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Περιφερειακής Ενότητας

Δωδεκανήσου.

ιστ. Η Προϊστάμενη της Δνσης Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου κα. Βαλατσού Μαρία ή

εκπρόσωπός της.

ιζ. Η Προϊστάμενη της Δνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου κα. Διακαντώνη

Καλλιόπη ή εκπρόσωπός της.

ιη. Η Προϊστάμενη της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου κα. Παπανικόλα

Δήμητρα ή εκπρόσωπός της.

ιθ. Ο Προϊστάμενος της Δνσης Ανάπτυξης Δωδ/σου κ. Γιαννάς Ιωάννης ή εκπρόσωπός

του.

κ. Ο Προϊστάμενος της Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/σου κ.

Κούρτης Γεώργιος ή εκπρόσωπός του.

κα. Η Προϊστάμενος της Δνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Δωδ/σου κα. Δρακίου

Νεκταρία ή εκπρόσωπός της.

κβ. Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ή εκπρόσωπός της.

κγ. Ο Δ/ντης της ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου και ο Δ/ντης της ΔΕΔΔΗΕ Κω και ο Δ/ντης του ΑΗΣ

Σορωνής ή εκπρόσωποί τους.

κδ. Ο Δ/ντης του ΟΤΕ Δωδ/σου ή εκπρόσωπός του.

κε. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή

εκπρόσωπός του.

κστ. Οι Πρόεδροι των Ενώσεων Ξενοδόχων Δωδ/σου ή εκπρόσωποί τους.

κζ. Εκπρόσωποι Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δωδ/σου.

κη. Ο Προϊστάμενος της Δνσης α’ βάθμιας εκπαίδευσης και ο Προϊστάμενος της Δνσης β’

βάθμιας εκπαίδευσης Δωδ/σου ή εκπρόσωποί τους.

κθ. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Δωδεκανήσου κ. Γιαννικουρής Αντώνιος ή εκπρόσωπος του

λ. Ο Υπεύθυνος του Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Δωδεκανήσου της ΠΝΑ.

λα. Ο Εκπρόσωπος του Σωματείου ιδιοκτητών Χωματουργικών Μηχανημάτων Ρόδου