Ορισμός προϊσταμένων στην Περιφέρεια

Στον ορισμό προϊσταμένων σε τμήματα και διευθύνσεις της Περιφέρειας για το νομό Δωδεκανήσου προχώρησε ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.

Ειδικότερα, με απόφαση που υπέγραψε ορίστηκαν:
- Προϊστάμενος της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου ο Γεώργιος Κούρτης, κλάδου ΠΕ μηχανικών με ειδικότητα πολιτικών μηχανικών και βαθμό Α’

- Προϊστάμενος στο τμήμα Υδροοικονομίας της διεύθυνσης περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου ο Γεώργιος Οικονομίδης, κλάδου ΤΕ μηχανικών με ειδικότητα μηχανολόγων μηχανικών και βαθμό Α’

- Προϊστάμενος στο τμήμα Μελετών της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου ο Νικόλαος Λυμπερόπουλος, κλάδου ΠΕ πολιτικών μηχανικών με ειδικότητα πολιτικών μηχανικών και βαθμό Α’ και αναπληρωτής του ο Κωνσταντίνος Γεωργίου, κλάδου ΠΕ μηχανικών ειδικότητα πολιτικών μηχανικών και βαθμό Α’ .