Δωδεκανήσιος ο νέος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ο Ιωάννης Σαρμάς επελέγη από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη θέση του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο έως τώρα αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου θα παραμείνει στη συγκεκριμένη  θέση για 4 έτη.

Στην ίδια συνεδρίαση επελέγησαν και οι νέοι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου. Πρόκειται για τους: Γεώργιo Κovτό, Ασπασία Μαγιάκoυ,  Αλτάvα Κoκκoβoύ, Iωάvvη  Μαγγίvα και Αβρoκόμη Θoύα.

Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του Ελεγκτικού
Ο Ιωάννης Σαρμάς γεννήθηκε στην Κω στις 21 Μαρτίου 1957. Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά. Σπούδασε Νομικά  στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1975-1979) και  ολοκλήρωσε τις σπουδές του πρώτος στη σειρά του. Έχει λάβει  υποτροφίες από τη Γαλλική Κυβέρνηση (1980-1984) και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (1980-1983 μη χρησιμοποιηθείσα) ενώ κατέχει  διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών (DEA) από το Πανεπιστήμιο Παρίσι ΙΙ Σορβόννη στο ποινικό δίκαιο (1980-1981), στο δημόσιο δίκαιο (1982-1983) και στα δημόσια οικονομικά (1983-1985). Η διδακτορική  του διατριβή στο δίκαιο (1981-1985) έλαβε  βαθμό  très honorable.

Ο Ιωάννης Σαρμάς
Ο Ιωάννης Σαρμάς

Έως τώρα έχει διατελέσει:
-Δικαστής του Ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας (1987-1993).
-Δικαστής του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου (1993). Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
-Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (2002). Ανανέωση θητείας (2008).
-Πρόεδρος του 1ου τμήματος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (γεωργία και αγροτική ανάπτυξη).

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν αρμόδιος για τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των δαπανών λειτουργίας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οργανισμών της Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Ήταν επίσης το αρμόδιο μέλος του Συνεδρίου για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας του Συνεδρίου και για τον τομέα της έρευνας και επίσης πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου του Συνεδρίου για τις εξωτερικές δραστηριότητες των μελών του. Διετέλεσε επίσης μέλος και πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου της EUROPOL.

Δίδαξε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Μεθοδολογία του Δικαίου και Δημοσιονομικά (1989-1999) και στην Εθνική Σχολή Δικαστών την νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1997-2001).Δημοσίευσε τα εξής βιβλία: (στα ελληνικά) «Ελευθερία με υπεροχή του δικαίου: η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» (2003 δεύτερη έκδοση), «Το δημοκρατικό κοινωνικό Κράτος δικαίου: η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας» (2003 τρίτη έκδοση), «Το δημόσιο χρήμα υπό έλεγχο: η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (2003), «Καλύτερο Κράτος: η σπατάλη η διαφθορά και ο σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος» (2006), (στα γαλλικά) «Liberté d’expression et diffamation: une étude de jurisprudence à partir des théories de la justice» (2011), (στα αγγλικά) «The Greek Crisis and the Role of Audit » (2012).

Προφορικές εισηγήσεις: στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (συνέδριο για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους 2013), στη γαλλική Γερουσία (συμπόσιο για τα 60 χρόνια της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, 2010), στο London School of Economics (συνέδριο για την κρίση χρέους στην Ελλάδα, 2010), στη διάσκεψη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) (σεμινάριο για τη λογιστική και την οικονομική κρίση, 2011), στο Chartered Institute of Public Finance and Accountability (CIPFA) στo Λονδίνο (διάσκεψη για την αξιοπιστία και τη λογοδοσία στους λογαριασμούς του δημοσίου τομέα, 2011).