Άμισθη σύμβουλος του δημάρχου Ρόδου ορίστηκε η Φωτεινή Καράμπελα-Μελετίου

Την κα Φωτεινή Καράμπελα-Μελετίου, όρισε χθες ως νέα σύμβουλό του με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Ρόδου κος Αντώνης Καμπουράκης.

Στην απόφαση αναφέρεται: «Ορίζουμε την κα Φωτεινή Καράμπελα του Σωτηρίου, ως άμισθη σύμβουλό μας σε θέματα προαγωγής σχέσεων του Δήμου Ρόδου με τις επαγγελματικές ενώσεις και τους φορείς ανάπτυξης του εμπορίου, του τουρισμού, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών.

Η ως άνω άμισθη σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση. Θα υποβάλει προς τον Δήμαρχο εισηγήσεις, προφορικά ή γραπτά. Η παρούσα πράξη δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δεν γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση της οριζόμενης συμβούλου με το Δήμο. Η παρούσα ισχύει από 4 Νοεμβρίου 2019 και έως της ανακλήσεως της.»

Η Φωτεινή Καράμπελα-Μελετίου γεννήθηκε στη Ρόδο. Είναι παντρεμένη με τον Αναστάσιο Μελετίου και μητέρα δύο αγοριών. Εργάζεται στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Οικονομολόγος).

Ήταν εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος Τοπικής Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.

Είναι εκπρόσωπος Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Είναι Πρόεδρος Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Νήσων Αιγαίου και Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος.

Είναι εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Είναι εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Νοτίου Αιγαίου.

Είναι αιρετό μέλος του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΝΠΔΔ Εποπτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Είναι μέλος της Ένωσης Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ).

Εργάστηκε ως στέλεχος σε μεγάλα τουριστικά πρακτορεία και σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της Ρόδου ως assistant manager FB.