Βολές βαρέων όπλων  στην Κατταβιά

Εκτέλεση βολών θα πραγματοποιηθούν στο πεδίο βολής-ασκήσεων Κατταβιάς, όπως ανακοίνωσε η 95 ΑΔΤΕ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ και της 80 ΑΔΤΕ, θα εκτελεστούν βολές όπλων καμπύλης τροχιάς στο πεδίο βολής-ασκήσεων Κατταβιάς, όπως παρακάτω:

α. Στις 11, 13 και 15 Νοεμβρίου, από 08.00 μέχρι 15.00
β. Στις 14 Νοεμβρίου από 08.00 μέχρι 15.00 και από 17.00 μέχρι 21.00.
γ. Στις 18, 19 και 20 Νοεμβρίου από 08.00 μέχρι 15.00.

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται μεταξύ των οδών Κατταβιάς-Πλημμυρίου και Κατταβιάς - Πρασονησίου, η θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται σε βάθος 10 χιλιομέτρων, από την ακτή του πεδίου βολής καθώς ο εναέριος χώρος, σε ύψος 30.000 ποδών, άνωθεν του πεδίου βολής.

Στην παραπάνω περιοχή είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων, οχημάτων, αλιέων, λεμβούχων, πλοίων και αεροσκαφών, τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Παρακαλούνται για την, κατ’ αρμοδιότητα, ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής και τη λήψη μέτρων για την απομάκρυνση και απαγόρευση προσέγγισης ανθρώπων, ζώων, οχημάτων, αλιέων, λεμβούχων, πλοίων και αεροσκαφών, κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται οι βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.