Ξεκίνησαν έργα στην Κοινότητα Σορωνής

Σε μία σειρά από ενέργειες και παρεμβάσεις έχει προχωρήσει το κοινοτικό συμβούλιο Σορωνής.

Όπως ανακοινώθηκε,  όλο το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:
- Έχει γίνει ο καθαρισμός και το άνοιγμα δρόμων εντός οικισμού με το μηχάνημα που παραχωρήθηκε για μία εβδομάδα από 8/10 έως 15/10/2019
- Επίσης έγινε ο καθαρισμός στο κοιμητήριο της Κοινότητας και όλης της διαδρομής που οδηγεί σε αυτό
-Έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος για την τοποθέτηση «παιδικής χαράς» στην τοποθεσία «Αγ. Γεώργιος»

- Έχει δημιουργηθεί σελίδα ενημέρωσης και μόνο για τις Ανακοινώσεις και Αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Σορωνής
- αποκαταστάθηκαν οι τέσσερις διαρροές νερού στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας
-  Έγινε συνάντηση με τον Διευθυντή της ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ για την καλύτερη συνεργασία με την Κοινότητα.
- Έγινε επιμερισμός Τομέων Ελέγχου σε Κοινοτικούς Συμβούλους - Δημιουργία Επιτροπών. Ειδικότερα:
- ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ – ΜΠΟΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

- ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ – ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΥΡΜΙΧΑΛΗ ΛΟΥΚΙΑ
- ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ
- ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΙΜΠΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ.

Επίσης προχώρησε η δημιουργία εθελοντικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας για έκτακτες ανάγκες, ορίστηκαν ως υπεύθυνοι της ομάδας πυρασφάλειας και φυσικών καταστροφών της   Κοινότητας Σορωνής οι Χατζηκυριαζής Μιχαήλ και Μπονιάτης Εμμανουήλ αντίστοιχα, ολοκληρώθηκε η συντήρηση του κτηρίου της πρώην Κοινότητας Σορωνής με σκοπό τη μεταφορά των γραφείων της Κοινότητας Σορωνής και της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου, λήφθηκε απόφαση καταγραφής των επικίνδυνων κτηρίων για περαιτέρω ενέργειες εντός οικισμού καθώς και καταγραφής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός οικισμού.