Τα βιοαπόβλητά μας θα... κομποστοποιούνται!

Στην υλοποίηση πιλοτικού συστήματος Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον, προχωρά ο Δήμος Ρόδου στην περιοχή της συνοικίας του Αγίου Δημητρίου.

Οι κάτοικοι της περιοχής θα μπορούν να συγκεντρώνουν τα βιοαπόβλητά τους (υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού ή ωμών τροφίμων) σε μικρές κομποστοποιήσιμες σακούλες και ειδικούς κάδους, στο εσωτερικό των κατοικιών τους και στη συνέχεια θα τα μεταφέρουν στον κομποστοποιητή του Φυτωρίου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Δήμου Ρόδου, στην περιοχή Αγίου Δημητρίου πόλεως Ρόδου, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’, όπου θα έχουν πρόσβαση με τη χρήση προσωποποιημένης κάρτας. 

Στους συμμετέχοντες θα παρασχεθούν δωρεάν από τον Δήμο οι κομποστοποιήσιμες σακούλες και οι ειδικοί κάδοι καθώς και η απαιτούμενη προσωποποιημένη κάρτα για πρόσβαση στον κομποστοποιητή. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το δηλώσουν έως και τις 29 Νοεμβρίου στον Δήμο.

Β. Μ.