Το θέμα της γέφυρας του ποταμού Μάκαρη στο περιφερειακό συμβούλιο

Με σημαντικά θέματα συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς μεταξύ άλλων θα συζητήσει τους δασικούς χάρτες, το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, τις εξελίξεις στο Αιγαίο καθώς και τη μελέτη για τη σήμανση και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις παρακάμψεις της περιοχής Χαρακίου μετά το κλείσιμο της γέφυρας στον ποταμό Μάκκαρη.

Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα: 
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου προς κατάθεση στην Κυβέρνηση για αναστολή ανάρτησης όλων των Δασικών Χαρτών των νησιών των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου και ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης της ακύρωσης των καταστρεπτικών προβλέψεων του π.δ. 32/2016.
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 2ο: Πρόταση συζήτησης του θέματος «Προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα» από την παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εισηγητής: Ντουνιαδάκης Ιωάννης, ΠΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Πρόταση συζήτησης του θέματος «Εξελίξεις στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» από την παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εισηγητής: Ντουνιαδάκης Ιωάννης, ΠΣ

ΘΕΜΑ 4ο: 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2019.
Εισηγήτρια: Καλλιγά Αθήνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 5ο: 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Καραγιάννης Τριαντάφυλλος, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ και Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Παρακάμψεως της γέφυρας της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, στον ποταμό Μάκκαρη.
Εισηγητής: Μανώλης Μαριάς, Προϊστάμενος ΔΤΕ Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ ΠΝΑ, Δήμου Χάλκης, Κτ.Υπ.ΑΕ και Υπουργείου Πολιτισμού για το έργο «Αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων «Σαρέντζι» και «Ρολόι» Δήμου Χάλκης», του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020
Εισηγητής: Ευστρατίου Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 8ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Αντιπάρου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» και ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 245/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 9ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες Επισκευής και
Συντήρησης Εγκ/σεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου ν. Σύρου» και ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 44/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Λεονταρίτης Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 10ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Κιμώλου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ» και ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 244/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Χωριανοπούλου Ελισάβετ, Έπαρχος Μήλου

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός Εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
Εισηγήτρια: Αριστείδου Εύη, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΝΑ

ΘΕΜΑ 12ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας
Εισηγητής: Mπάρδος Χρήστος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 13ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Τήνου για τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Εφαρμογής για την ανάδειξη του Πεζοπορικού Δικτύου της Τήνου.
Εισηγήτρια: Δεληγιάννη – Άσπρου Αναστασία, Έπαρχος Τήνου

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων Υδατοδρομίων Σύρου, Μήλου, Κέας, Κύθνου. 
- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Σύρο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.
- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Μήλο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.
- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κέα» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.
- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κύθνο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και &ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.
Εισηγητής: Καραγιάννης Τριαντάφυλλος, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ και Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 15ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αμοργού για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 -2023 στον Νομό Κυκλάδων».
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 16ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ανάφης για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων».
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 17ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Θήρας για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων».
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 18ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ίου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων».
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 19ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κέας για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 20ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κιμώλου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020-2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 21ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κύθνου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 22ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μήλου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 23ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάρου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 24ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σερίφου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 25ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σικίνου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 26ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σίφνου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 27ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 -2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 28ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Τήνου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 29ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Φολεγάνδρου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 -2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 30ό: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Άνδρου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 31ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 -2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 32ο: Επικύρωση πρακτικών 10ης /21-10-2019 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.