Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα  το Γυμνάσιο Γενναδίου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η διεθνής εναρκτήρια συνάντηση Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εrasmus+ ΚΑ201,  2019-1-RO01-KA201-063808, Στρατηγικές Συμπράξεις για την ανάπτυξη καινοτομίας στην εκπαίδευση, με θέμα: “P.R.I.D.E. Policies for Roma Inclusive Dimension in Europe”.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Ρήγιο της Νότιας Ιταλίας, με συμμετοχή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και του Γυμνασίου Γενναδίου Ρόδου. Στη συνάντηση συμμετείχαν 20 αντιπρόσωποι από Ελλάδα, Ρουμανία, Τουρκία, Σερβία και Ιταλία (4 από καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες).

Την έναρξη της συνάντησης κήρυξε με  ομιλία του ο Δήμαρχος της Κοινότητας του Sant'Alessio στo Aspromonte, κ. Stefano Calabro και ακολούθησε η γενική παρουσίαση του έργου υπό την καθοδήγηση του κ. Massimiliano Strati. Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης συνάντησης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και ενημερώσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και σχολεία, σχετικά με το πρόγραμμα και τις απαιτήσεις του, αποφασίστηκε ο τρόπος επικοινωνίας και συντονισμού των εταίρων και τέθηκαν κοινοί στόχοι και χρονοδιαγράμματα.

Πέραν των τυπικών δραστηριοτήτων, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στους σημαντικότερους χώρους ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος της περιοχής, καθώς και συνάντηση με εκπροσώπους του SPRAR, ενός πρότυπου προγράμματος ενσωμάτωσης προσφύγων που λειτουργεί στην περιοχή του Sant'Alessio.